Projecten katholieke jongeren

JongKatholiek organiseert verschillende landelijke projecten voor katholieke jongeren zoals:

  • de Katholieke JongerenDag;
  • WereldJongerenDagen;
  • DiaconAction.

De website jongkatholiek.nl geeft weer wanneer en waar de activiteiten en bijeenkomsten plaatsvinden en vormt tevens een ontmoetingsplek (chat, forum etc.) voor katholieke jongeren.

In opdracht van het Secretariaat Rooms-Katholieke Kerk (SRKK) onderzoekt het Kaski in welke mate de huidige projecten aansluiting vinden bij katholieke jongeren (12-25 jaar) en welke nieuwe projecten voor hen kansrijk zijn. Het betreft hierbij dan niet alleen katholieke jongeren die een nauwe band hebben met de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook katholieke jongeren bij wie deze band geringer is.

In het onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

1.    Hoe zien de leefstijlen en geloofsbelevingen van katholieke jongeren er uit?
Op basis van bestaand onderzoeksmateriaal worden katholieke jongeren (kern- en randleden) beschreven. Tevens wordt een schatting van de omvang van de doelgroepen gemaakt.

2.    In welke mate vinden katholieke projecten aansluiting bij de katholieke jongeren (kern- en randleden) op basis van hun leefstijlen en geloofsbeleving?
De uitvoering en het bereik van de huidige projecten voor katholieke jongeren worden beschreven op basis van interviews met organisatoren van landelijke projecten van JongKatholiek en medewerkers die zich op diocesaan niveau bezig houden met jongerenpastoraat.
Na deze interviews wordt een expert-meeting gehouden waar wordt getoetst in welke mate het huidige aanbod van katholieke projecten aansluit bij de leefstijl en het geloof van kern- en randleden. Tevens wordt bezien aan welke criteria nieuwe projecten moeten voldoen om het bereik onder kernleden en met name randleden te vergroten.

looptijd project
januari t/m augustus 2008
Het project is afgerond, de rapportage is niet openbaar.

projectleider
drs. Joris Kregting