Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling is een belangrijke zaak. Daartoe worden vanuit de overheid ook additionele middelen ingezet in de vorm van landelijke stimuleringsarrangementen en -regelingen voor schoolontwikkeling. Bijvoorbeeld SLOA-middelen, ICT-middelen, Cultuur en School, enz. Scholen kunnen een beroep doen op deze landelijke stimuleringsarrangementen en -regelingen door middel van een projectaanvraag.

De besturenorganisatie Bond KBO is geïnteresseerd in de vraag of en hoe deze landelijke stimuleringsarrangementen en -regelingen tegemoetkomen aan de wensen en behoeften die er bij de scholen bestaan in het kader van schoolontwikkeling. En, in het verlengde van deze vraag, of en in welke mate additionele middelen nodig zijn naast de lumpsum financiering?

Aan het onderzoeksbureau Kaski is verzocht dit onderzoek uit te voeren bij alle bij de Bond KBO aangesloten schoolbesturen. Tevens wordt circa de helft van de schooldirecties benaderd met een identieke vragenlijst.

looptijd project
maart t/m mei 2008

projectleider
Ton Bernts

rapport
Visies op schoolontwikkeling en innovatiegelden. Een onderzoek onder schoolbesturen en -directies uit de achterban van de Bond KBO (rapportnr. 572) pdf (pdf, 258 kB)
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, juni 2008.