Advies aan Protestantse Gemeente Arnhem

Kaski adviseert Protestantse Gemeente te Arnhem

De Protestantse Gemeente te Arnhem wil lijnen uit zetten naar de toekomst. Onlangs is een extra impuls aan het kerkenwerk gegeven en dat moet binnenkort zijn vruchten afwerpen. De vraag is dan hoe het beleid er na 2010 uit komt te zien.

Die vraag is extra actueel vanwege het feit dat in Arnhem-Zuid een grote nieuwbouwwijk wordt gerealiseerd (Schuytgraaf). Kerkelijke initiatieven die daar zullen worden ontplooid, hebben natuurlijk hun weerslag op heel kerkelijk Arnhem.

Deze ontwikkelingen bij elkaar maken de vraag actueel naar een samenhangende visie voor het kerkelijke beleid en handelen op de middenlange termijn.

Aan het Kaski is gevraagd beleidsinformatie aan te dragen om voor de komende jaren onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Daarbij worden verschillende scenario’s (mogelijkheden voor toekomstig beleid) verkend. De scenario’s worden geplaatst naast plaatselijke en landelijke kerkelijke ontwikkelingen. De rol van het Kaski zal in dit project niet uitsluitend studie en onderzoek zijn, maar ook wetenschappelijke begeleiding van visieontwikkeling.

Voor het onderzoek maakt het Kaski een zogenaamde Goals-achievement matrix; dit is een vorm van ex-ante evaluatie. Een onderzoeksmethode waarin op onderbouwde wijze verwachtingen voor de toekomst worden verkend.

looptijd project
augustus t/m januari 2010

projectleider:
dr. Gert de Jong

rapport
Toekomstverkenning Protestantse Gemeente te Arnhem (rap. nr. 596) 
Scenariostudie naar mogelijke vormen van kerkzijn 
door dr. Gert de Jong, februari 2010 
Het rapport is niet openbaar


arnhem