Ode aan de doden 2009

Het Kaski heeft in oktober op verzoek van de KRO een opinieonderzoek naar rouw en verlies gehouden. De onderzoeksgegevens zullen worden gepresenteerd in het programma Ode aan de doden.

Ode Aan De Doden is een eerbetoon en een herinnering aan bekende en onbekende mensen die in 2009 zijn overleden. In 2008 zond de KRO ook een programma uit met deze titel. De website schrijft hierover: “Op 1 november, de avond voor Allerzielen waarop katholieken hun doden herdenken met eeuwenoude rituelen, blaast de KRO dit gebruik nieuw leven in met een speciaal programma.
Yvon Jaspers gaat op zoek naar de verrassende, ontroerende en soms confronterende verhalen over gestorven familieleden, vrienden.”  Ook voor het programma van 2008 deed het Kaski onderzoek. Daar lag het accent op omgaan met dood en uitvaart.

Voor 2009 ligt het accent op rouw en rouwverwerking.

De uitzending is te bekijken via de website van de KRO.

Projectleiding en uitvoering:
drs. Joris Kregting
dr. Gert de Jong

Rapport
Ode aan de doden 2009 (rap.nr. 593)
Opinieonderzoek over rouw om overleden dierbaren
door drs. Joris Kregting en dr. Gert de Jong, oktober 2009 pdf (pdf, 121 kB)