Ondersteuning communicatieadviesbureau BBK in onderzoek voor Nederlands Dagblad

Het Nederlands Dagblad, krant voor betrokken christenen, heeft het communicatieadviesbureau BBK Door vriendschap sterker gevraagd een marketing- en communicatiestrategie op te zetten met het oog op werving van abonnees. BBK heeft daartoe onderzoeksgegevens nodig. Aan het Kaski is gevraagd die te leveren.

Het onderzoek vraagt naar de waardering van het Nederlands Dagblad door huidige en potentiële abonnees en zoekt naar aanzetten tot vernieuwing en abonneewerving. We doen daarvoor kwantitatief onderzoek (online enquête) en kwalitatief onderzoek; voor het kwalitatieve onderzoek gebruiken we onder andere ons online onderzoeksforum Pythia.

Looptijd project
november 2008 tot begin 2009

Projectleider
dr. Gert de Jong

rapport
Christelijk betrokken krant, onderzoek naar wensen en waardering ten aanzien van het Nederlands Dagblad (rap.nr. 589) 
door dr. Gert de Jong, juni 2009 (het rapport is niet openbaar).


krantenrek