Sociale kaart parochie Levend Water

Achtergrond en doelstelling

De parochie Levend Water strekt zich uit over de plaatsen Dieren, Doesburg, Giesbeek, over gedeelten van Rheden en Brummen en over diverse kleinere plaatsen als Drempt, Angerlo en Lathum. In de parochie wonen ongeveer 56.000 mensen van wie er ruim 10.000 katholiek zijn.

De parochie stelt zich ten doel de diaconie aan sociaal geïsoleerden in het werkgebied van de parochie te optimaliseren. Om hiertoe te komen, is het noodzakelijk de parochie met een sociale kaart in beeld te brengen zodat de parochie een instrument in handen krijgt om haar eigen diaconale activiteiten in te richten en te vernieuwen. Deze activiteiten kunnen na het maken van een sociale kaart worden afgestemd op het beleid van de burgerlijke gemeenten binnen het parochiegebied (Doesburg, Rheden, Brummen, Zevenaar en Bronckhorst) inzake de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Vraagstelling

Het maken van een sociale kaart voor de parochie geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Waar zit de mens in nood? Hoeveel mensen zijn hulpbehoevend en/of kunnen moeilijk in hun dagelijkse onderhoud voorzien en waar (wijken en buurten) bevinden zich concentraties hiervan?
  • Welke zorginstanties (gemeenten en andere instanties waaronder kerken) zijn betrokken bij het helpen van deze mensen en welke ondersteunende diensten worden daarbij ingezet? Welke rol speelt de parochie Levend Water zelf?

Het maken van een sociale kaart omvat twee onderdelen:

  • Een beschrijving van de sociaaldemografische opbouw van de bevolking in de parochie.
  • Inventarisatie van de zorg zoals die momenteel aan hulpbehoevenden wordt aangeboden.

De verzamelde gegevens vormen tezamen de sociale kaart van de parochie Leven Water. Op basis van deze kaart worden aanbevelingen gedaan over waarop de diaconale inzet van de parochie zich het beste kan richten en hoe deze inzet kan worden afgestemd op de taken van de gemeenten.

Looptijd project: 
september 2009 t/m februari 2010

Projectleiders: 
Sylvia Grevel en Joris Kregting

rapport
De Wet maatschappelijke ondersteuning en diaconie in de parochie Levend Water. Een beleidsvoorbereidend onderzoek. (rap.nr. 598)
Door Sylvia Grevel en drs. Joris Kregting, maart 2010 pdf (pdf, 749 kB)


voorplaat550