Bekendheid en imago van Helpende Handen

Kaski onderzoekt de bekendheid en het imago van Helpende Handen

Het Kaski onderzoekt regelmatig de bekendheid en de waardering van protestants-christelijke goede doelen. Voorbeelden hiervan zijn het (jaarlijkse) Christelijk Charitatief Peil en de onderzoeken voor Edukans en Red een Kind.

Helpende Handen is een organisatie binnen de reformatorische gezindte die de belangen behartigt van mensen met een beperking, hun ouders of andere (wettelijke) vertegenwoordigers, met als doel het geestelijk en lichamelijk welzijn van deze mensen te bevorderen. Recent kende Helpende Handen een koerswijziging waarbij het zich meer wil gaan ontwikkelen tot een reformatorische beweging die mensen met levenslange beperkingen op álle terreinen van het leven ondersteuning biedt door middel van de kernfuncties lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging. Voorafgaand aan deze koerswijziging onderzocht het Kaski, in opdracht van Douglas Design (en in samenwerking met Christal Teleservice) de bekendheid en het imago van Helpende Handen (eind 2008/2009).

De afgelopen maanden is een tweede meting uitgevoerd om de effectiviteit van de communicatie over de koerswijziging te volgen. Oftewel:

  • In welke mate is Helpende Handen bij de achterban bekend?
  • En als men Helpende Handen kent, wat voor beeld heeft men dan van de vereniging (o.a. voor wie zet zij zich in en met wat voor activiteiten)?

Het onderzoek is gehouden onder de ‘doelgroepen' van Helpende Handen. Hieronder vallen naast de huidige leden ook de mensen die momenteel geen lid zijn van Helpende Handen maar wel behoren tot de reformatorische gezindte (o.a. Gereformeerde Gemeenten en Hersteld Hervormde Kerk).

Projectleider: Joris Kregting

Looptijd project:
juli tot november 2010

rapporten
Bekendheid en imago Helpende Handen. Eerste effectmeting (rap.nr. 607)
door drs. Joris Kregting, i.s.m. Christal Teleservice te Zwolle, november 2010
rapport is niet openbaar

Bekendheid en imago Helpende Handen. Nulmeting (rap.nr. 586)
door drs. Joris Kregting, i.s.m. Christal Teleservice te Zwolle, maart 2009
rapport is niet openbaar