Jeugdwerk Protestantse Gemeente Drachten

De Protestantse Gemeente te Drachten bezint zich op het jeugdwerk. Eén van de directe aanleidingen daarvan is de behoefte aan een nieuw beleidsplan voor het jeugdwerk. Aan het Kaski is gevraagd meningen en opvattingen van jongeren zelf te peilen, zodat het jeugdwerk zo goed mogelijk bij hun wensen en verwachtingen kan aansluiten.

Doel van het onderzoek is:

  • Onder jongeren (17 - 25 jaar) te onderzoeken welke vormen van jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Drachten aansluiten bij hun wensen en verwachtingen, en in hoeverre ze gebruik zullen maken van aanbod van de gemeente.
  • Beschrijven welke rol geloof en religie speelt in het leven van kerkelijke jongeren in Drachten. Op welke wijze spreken ze daarover, met wie spreken ze erover, op welke wijze geven ze er vorm aan.
  • Verkennen welk levensbeschouwelijk aanbod wenselijk en passend zou zijn voor deze jongeren. Aan welke activiteiten en media denken ze dan, hoe vaak zullen ze gebruik maken van dat aanbod, onder welke voorwaarden komt het aanbod het beste tot zijn recht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van  groepsinterviews in de vorm van ‘focusgroepen’. Daarbij worden met verschillende groepen jongeren gesprekken gehouden. Voor de focusgroepen nodigen we zowel leden van de Protestantse Gemeente Drachten uit als niet-leden, evenals meelevende jongeren, en minder tot niet meelevenden.

Het Friesch Dagblad publiceerde twee keer een artikel over het onderzoek: op 24 juli 2010 en 24 februari 2011.

Looptijd project
maart t/m november 2010

Projectleider
dr. Gert de Jong

Rapport
Met hart en ziel. Onderzoek naar passende vormen van jeugdwerk voor de Protestantse Gemeente Drachten (rap.nr. 608)
door dr. Gert de Jong, december 2010 pdf (pdf, 920 kB)


Jongeren