Kerk zonder Grenzen: onderzoek naar eigentijds religieus aanbod

Kerk zonder Grenzen is een kerkelijke radiozender die samenwerkt met Radio Bloemendaal. De programmering van Kerk zonder Grenzen bestaat o.a. uit kerkdiensten en columns.

Graag zou Kerk zonder Grenzen haar doelgroep uitbreiden naar jongere leeftijdsgroepen (dertigers en veertigers) en meer willen inzetten op andere media en programmering. De uitzendingen van kerkdiensten bedienen op dit moment een zeer trouwe en tegelijk wat oudere doelgroep.

De pastores van Kerk zonder Grenzen bemerken echter vanuit hun pastorale praktijk dat er onder de dertigers en veertigers belangstelling is voor religie, spiritualiteit of levensvragen, maar dat het lastig is om programma-aanbod samen te stellen dat op deze groep is toegesneden.

Er is behoefte aan beschrijving van het zogenoemde religieuze profiel van dertigers en veertigers en aan een onderzoek naar de interesses en behoeftes  ten aanzien van religieuze programmering van Kerk zonder Grenzen. Het onderzoek wil dit profiel en deze interesses en behoeften dan ook in kaart brengen zodat passende religieuze progammering kan worden ontwikkeld.

Vraagstelling voor dit onderzoek luidt:
1.      Hoe is het religieuze profiel van Nederlanders tussen 30 en 50 jaar te beschrijven en welke subcategorieën zijn te beschrijven?
2.      Hoe groot zijn binnen deze categorie de subcategorieën met enige religieuze interesse?
3.      Welke levensbeschouwelijke programmering heeft de interesse en voorziet in de behoefte van deze subcategorieën?

Uitvoering:
Het onderzoek zal bestaan uit een kwantitatief (secundaire analyse van aanwezig onderzoeksmateriaal) met het oog op de eerste onderzoeksvraag en een kwalitatief deel (focusgroepen) met het oog op de tweede onderzoeksvraag.

Looptijd project:
maart t/m augustus 2010

Projectleiders:
dr. Gert de Jong en drs. Joris Kregting

rapporten:
rap.nr. 604a Spiritualiteit van dertigers en veertigers.
Kwantitatief onderzoek voor Kerk zonder Grenzen, door Gert de Jong, september 2010. pdf (pdf, 1,5 MB)
rap.nr. 604b Spiritualiteit van dertigers en veertigers.
Kwalitatief onderzoek voor Kerk zonder Grenzen, door Gert de Jong, september 2010. pdf (pdf, 1,6 MB).

De onderzoeksgegevens worden gepresenteerd op een studiedag (pdf, 23 kB) van Kerk zonder Grenzen, op 19 november 2010.


radio