Monitor Kerkbalans 2010

Het Kaski gaat de komende tijd de uitvoering en opbrengst van Kerkbalans 2010 onderzoeken voor de rooms-katholieke bisdommen.

De Interdiocesane Commissie Geldwerving besloot hiermee onlangs de eerdere evaluaties vanaf 2007 voort te zetten. Op die manier kan de Commissie blijven volgen hoe de uitvoering van Kerkbalans verloopt, waar aanvullende ondersteuning gewenst is en hoe de inkomstenontwikkeling zal zijn.

Een deel van het onderzoek zal bestaan uit het aanvullen van bestaande informatie over de uitvoering van Kerkbalans in de r.-k. parochies. Er wordt gestreefd naar een compleet overzicht van alle parochies. Parochies die niet eerder meededen aan de evaluatie, of die lang geleden mee hebben gedaan, zullen met voorrang bij het onderzoek worden betrokken.

Het onderzoek beschrijft daarnaast de inkomsten uit Kerkbalans. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor langjarige evaluatie en voor de persmap die voor Kerkbalans 2011 wordt uitgebracht.

Tot slot wordt onderzocht welke ondersteuning parochies wensen bij de uitvoering van Kerkbalans. Voor de laatste twee onderdelen van het onderzoek (opbrengst en ondersteuning) zullen alle parochies worden benaderd.

Sinds een aantal jaar wordt Kerkbalans op een andere wijze georganiseerd. Dit wordt wel aangeduid met Kerkbalans Nieuwe Stijl. Met name de verbetering van de communicatie naar parochianen heeft hierin prioriteit. Aan de opzet en uitvoering van Kerkbalans Nieuwe Stijl is veel aandacht besteed. De Interdiocesane Commissie Geldwerving hecht er dan ook aan goed te blijven volgen wat de voordelen van deze aanpak zijn en waar verbetering gewenst is. Deze evaluatie vormt daartoe belangrijke beleidsinformatie.

Projectleider is Joris Kregting

Looptijd project: oktober 2010 t/m januari 2011

Rapporten:
De monitor Kerkbalans 2010 heeft alleen een interne notitie voor de opdrachtgever opgeleverd.
Eerdere rapporten betreffen:
Monitor uitvoering Kerkbalans 2009 (rapport nr. 595), door drs. Joris Kregting, februari 2010pdf (pdf, 285 kB)  
Monitor uitvoering Kerkbalans 2008 (rapport nr. 583), door drs. Joris Kregting, januari 2009 pdf (pdf, 254 kB) 
Monitor uitvoering Kerkbalans, nulmeting 2007 (rapport nr. 568), door drs. Joris Kregting maart 2008 pdf (pdf, 188 kB)


Kerkbalans