Tertio, Kerk & Leven

Visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken

De Vlaamse katholieke weekbladen Tertio en Kerk & Leven vragen zich af hoe kerkbetrokken katholieken in Vlaanderen denken over de samenleving (op gebied van onder andere cultuur, onderwijs, economie en migratievraagstukken) en over de rol die hun katholieke gemeenschap hierin speelt of zou moeten spelen. Tevens willen de weekbladen weten wat voor vrijwilligerswerk deze katholieken doen en wat hun motieven hiervoor zijn.

Met tezamen ruim 350.000 abonnees bestrijken de beide bladen een zeer groot gedeelte van alle kerkbetrokken katholieken in Vlaanderen.

Tertio en Kerk & Leven zijn voornemens om begin februari 2010 aan deze onderwerpen in hun bladen speciale aandacht te besteden alsook tijdens het tienjarig jubileum van Tertio in dezelfde maand. Daarom is aan het Kaski opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren.

Tertio en Kerk & Leven hebben een lijst opgesteld met vragen die zij aan de kerkbetrokken katholieken willen voorleggen. Verder hebben zij onder andere in hun blad lezers opgeroepen om via internet aan het onderzoek deel te nemen.

Het Kaski heeft de vragenlijst op enkele punten aangepast qua begrijpelijkheid en eenduidigheid. Voorts heeft het Kaski de vragenlijst online gezet en de antwoorden geanalyseerd (na een grondige controle of de lezers die aan het onderzoek hebben meegegaan een goede afspiegeling vormen van álle kerkbetrokken katholieken in Vlaanderen). De beschreven resultaten geven een inkijk in de visies van de kerkbetrokken katholieken over de Vlaamse samenleving.

Resultaten enquete
10 jaar Tertio. Wat denkt de katholiek in Vlaanderen? (pdf, 63 kB)
In de media verschenen diversen berichten over het onderzoek.

Looptijd project
jan en februari 2010

Projectleiders
Ton Bernts en Joris Kregting

rapport
Visies van kerkbetrokken Vlaamse katholieken op samenleving en kerk. 
Een onderzoek in opdracht van Tertio en Kerk & Leven(rap.nr. 597). 
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, maart 2010 pdf (pdf, 1 MB)


tertio

kerkenleven