Vitaliteit bisdom Haarlem-Amsterdam

Onderzoek naar draagvlak en draagkracht van parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam in 2020

In opdracht van het bisdom Haarlem-Amsterdam maakt het Kaski een prognose van de vitaliteit van de parochies in 2020. Hierbij gaat het om het draagvlak en de draagkracht.

Het draagvlak betreft het aantal parochianen, de kerkelijke participatie en het aantal vrijwilligers.
Bij de prognose van de financiële draagkracht wordt met name gekeken naar de ontwikkeling van de kerkbijdragen, de persoonskosten, de kosten voor het onderhoud van de gebouwen en het vermogen.

Het onderzoek beschrijft deze ontwikkelingen op het niveau van de afzonderlijke parochies, alsmede van de regio's en het volledige bisdom.

De werkzaamheden worden binnen het Kaski uitgevoerd door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en mw. Jolanda Massaar-Remmerswaal. De opleveringsdatum is januari 2011.

Rapporten
Toekomst van de parochies in het bisdom Haarlem-Amsterdam (rapport nr. 613 a-c)
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en Jolanda Massaar-Remmerswaal, mei 2011
niet openbaar