Protestantse Kerk in Nederland

Wijkgerichte activiteiten van religieuze organisaties in ‘aandachtwijken'

Op verzoek van de afdeling Binnenlands Diaconaat van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (Kerk in Actie) doet het Kaski een onderzoek naar wijkgerichte activiteiten van religieuze organisaties in ‘aandachtwijken’. Het is een inventarisatie van de activiteiten en een analyse ten behoeve van kerkelijk beleid van de Protestante Kerk Nederland.

Het project vormt een verdieping en verbreding van het onderzoek dat het Kaski in de zomer van 2007 heeft uitgevoerd in opdracht van de NCRV en Kerk in Actie met als titel ‘Geloven in Klarendal’ (rapport nr. 565 (pdf, 1,9 MB)).

Kerk in Actie vindt het belangrijk om in haar diaconale beleid aandacht te besteden aan de problemen in wijken en de rol die (m.n. protestante) kerken en andere religieuze instellingen kunnen spelen ter verbetering van die problemen. Het is daartoe belangrijk inzicht te hebben in de activiteiten van religieuze instellingen op bredere schaal. Daarnaast is er behoefte aan beleidsaanbevelingen om de maatschappelijke activiteiten in wijken te verbeteren.

Gekozen wordt voor een onderzoek in twaalf wijken in zes steden, verspreid over Nederland: Nijmegen, Rotterdam, Almere, Groningen, Utrecht en Deventer.

Looptijd project: april t/m december 2009.
Projectleider: Sylvia Grevel

Rapport
Zwakte als kracht. Religieus sociaal-maatschappelijk activiteiten in prachtwijken. Een kwalitatief onderzoek in zes steden. (rap.nr. 592)
door drs. Sylvia Grevel, december 2009 pdf (pdf, 419 kB).
Een samenvatting van het onderzoek vindt u hier (pdf, 1,2 MB).

Presentatie onderzoekgegevens
Op 23 maart 2010 heeft Kerk in Actie een studiedag (pdf, 200 kB) gewijdt aan de presentatie van het eindrapport.
In diversen kranten was er aandacht voor de resultaten van het project. In het Reformatorisch Dagblad (pdf, 5,4 MB) stond een interview met Sylvia Grevel en het Nederlands Dagblad plaatste een artikel (pdf, 64 kB). De overige artikelen leest u hier.