Orientalis

Marktverkenning Museumpark Orientalis

Museumpark Orientalis heeft een bedrijfsplan gepresenteerd voor de periode 2011-2015. Essentie van dit plan is dat op de fundamenten van het 100-jarige museumpark een nieuw en eigentijds themapark wordt gerealiseerd voor wereldreligies en spiritualiteit. Het park wil laagdrempelig zijn en door middel van verschillende doelgroepen een zo breed mogelijk publiek aanspreken.

De belangrijkste doelen en doelgroepen uit het bedrijfsplan zijn:

  • educatie (scholen, met name roc’s, hbo- en wo-instellingen);
  • gezinnen en families (vooral ook nieuw-Nederlandse gezinnen);
  • cultureel en cultuurhistorisch geïnteresseerden (museumkaarthouders);
  • bezoekers met religieuze achtergrond (alle religies) en spiritueel geïnteresseerden;
  • zakelijke markt (met name workshops in kader van diversiteitsbeleid bij bedrijven en organisaties zoals onderwijs, zorg, defensie, politie etc.).

Aan Kaski, onderzoekscentrum voor religie en samenleving, is gevraagd een inschatting te maken van de te verwachten bezoek­cijfers. Het betreft de volgende vragen:

1.    Hoe groot zijn de populaties van de bestaande en nieuwe doelgroepen van Orientalis?

2.    Hoeveel bezoekers aan Orientalis en hoeveel deelnemers aan de te organiseren activiteiten zijn te verwachten?

3.    Onder welke voorwaarden zullen deze doelgroepen gebruik maken van het aanbod van Orientalis?

Voor het onderzoek worden bestaande gegevens van CBS, SCP en Kaski gecombineerd. Daarnaast vindt er een online enquête plaats, individuele interviews en groepsdiscussies. Het rapport is in december 2011 opgeleverd en niet openbaar.

Projectleider is dr. Ton Bernts