ledenontwikkeling en financiële ontwikkeling

Prognose Protestantse Gemeente te Breda

Dit onderzoek brengt in kaart hoe de te verwachten ontwikkelingen van het aantal leden en de financiën van de Protestantse Gemeente te Breda zullen zijn. Voor haar beleidsplan vanaf 2013 is het voor de PG Breda van belang zicht te hebben op deze ontwikkelingen. Kaski heeft inmiddels ruime ervaring met het maken van prognoses die behulpzaam kunnen zijn bij het maken van beleidskeuzes.
De naburige Protestantse Gemeente te Ginneken doet ook mee aan dit onderzoek.

De prognose bestaat uit een schets van de ontwikkeling van het aantal leden van de PG Breda en de PG Ginneken. Die prognose is gebaseerd op het huidige aantal leden, de overlevingskansen volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en instroom en uitstroom van leden.

Voor de financiële ontwikkelingen zijn de jaarrekeningen van de beide kerkelijke gemeentes geanalyseerd. De inkomsten worden voor een groot deel gevormd door de inkomsten uit Kerkbalans / Vaste Vrijwillige Bijdrage. Op grond van de ledenprognose worden zo de inkomsten uit Kerkbalans doorgerekend.

Het prognosemodel dat het Kaski gebruikt, is zo ingericht dat met verschillende aannames kan worden gerekend. Zo is het mogelijk om bij de inkomsten uit Kerkbalans te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van verbreding (meer mensen gaan een Vaste Vrijwillige Bijdrage geven) en van verdieping (huidige gevers verhogen hun Vaste Vrijwillige Bijdrage).

projectleider:dr.Gert de Jong
looptijd: juni-september 2011

rapporten
Kerkelijke ontwikkelingen in Breda. Prognose voor de Protestantse Gemeenten te Breda (deelrapport 615a) en Ginneken (deelrapport 615b) tot 2023
door dr. Gert de Jong
rapporten zijn niet openbaar


Johanneskerk Breda