Roerend Religieus Erfgoed

Museum Catharijneconvent Utrecht en de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) hebben een plan van aanpak geformuleerd rond roerend religieus erfgoed. De doelstelling van het project is de totstandbrenging van een hechte organisatorische en inhoudelijke structuur voor het ontsluiten, beheren en eventueel herplaatsen van roerend religieus erfgoed.

Speerpunten van het project zijn:

  • opstelling van een Waarderingskader;
  • opstelling van een Leidraad voor afstoting van religieuze objecten (Laro);
  • onderzoek naar de fysieke staat van het meest waardevolle roerend religieus erfgoed in Nederlandse kerken en kloosters;
  • kennisoverdracht en implementatie van Waarderingskader en Leidraad afstoting.

Het Kaski is gevraagd om een onderzoek uit te voeren met het oog op ondersteuning bij behoud en beheer van roerend religieus erfgoed. Het onderzoek vindt plaats bij verschillende denominaties en niet-christelijke religies, zoals moslimorganisaties en hindoeïstische en boeddhistische organisaties.

De vragen die in het onderzoek centraal staan zijn hoe groot de omvang van het roerend religieus erfgoed is bij de verschillende religieuze organisatie en op welke wijze de waarde van dit roerend religieus erfgoed wordt onderkend. Ook vragen naar beheer, en het gebruik van de genoemde Laro en waarderingskader komen aan de orde.

Looptijd project
december 2010 t/m februari 2011

Projectleiders
dr. Gert de Jong
drs. Sylvia Grevel

Rapport
Als erfgoed (h)erkend? Kwalitatief onderzoek naar aard, omvang en houding ten aanzien van religieuze voorwerpen van kleinere christelijke kerken en niet-christelijke religies (rapport nr. 609). 
door dr. Gert de Jong en drs. Sylvia Grevel, april 2011. pdf (pdf, 2,8 MB)