Monitor Kerkbalans 2012

De Interdiocesane Commissie Geldwerving heeft het Kaski gevraagd de uitvoering en opbrengst van Kerkbalans 2012 in de rooms-katholieke parochies te onderzoeken.

Hiermee worden de eerdere evaluaties vanaf 2007 voortgezet. Op die manier kan de Commissie blijven volgen hoe de uitvoering van Kerkbalans verloopt, waar aanvullende ondersteuning gewenst is en hoe de inkomstenontwikkeling zal zijn.

Een deel van het onderzoek bestaat uit het aanvullen van bestaande informatie over de uitvoering van Kerkbalans in de r.-k. parochies. Er is gestreefd naar een compleet overzicht van alle parochies.

Het onderzoek beschrijft daarnaast de inkomsten uit Kerkbalans. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor langjarige evaluatie en voor de persmap die voor Kerkbalans 2012 wordt uitgebracht.

Tot slot is onderzocht welke ondersteuning parochies wensen bij de uitvoering van Kerkbalans.

Sinds een aantal jaar wordt Kerkbalans op een andere wijze georganiseerd. Dit wordt wel aangeduid met Kerkbalans Nieuwe Stijl. Met name de verbetering van de communicatie naar parochianen heeft hierin prioriteit. Aan de opzet en uitvoering van Kerkbalans Nieuwe Stijl is veel aandacht besteed. De Interdiocesane Commissie Geldwerving hecht er dan ook aan goed te blijven volgen wat de voordelen van deze aanpak zijn en waar verbetering gewenst is. Deze evaluatie vormt daartoe belangrijke beleidsinformatie.

Projectleider is drs. Joris Kregting

Rapport
Monitor Kerkbalans 2012 (rapport nr. 628)
door drs. Joris Kregting, januari 2013. PDF (pdf, 1,4 MB)

Eerdere rapporten:
Eerdere rapporten betreffen:
Monitor uitvoering Kerkbalans 2011 (rapport nr. 619), door drs. Joris Kregting, februari 2012 PDF (pdf, 1,7 MB)
Monitor uitvoering Kerkbalans 2009 (rapport nr. 595), door drs. Joris Kregting, februari 2010 PDF (pdf, 285 kB)
Monitor uitvoering Kerkbalans 2008 (rapport nr. 583), door drs. Joris Kregting, januari 2009 PDF (pdf, 254 kB)
Monitor uitvoering Kerkbalans, nulmeting 2007 (rapport nr. 568), door drs. Joris Kregting maart 2008 PDF (pdf, 188 kB)

De monitor Kerkbalans 2010 heeft alleen een interne notitie voor de opdrachtgever opgeleverd.


Kerkbalans