Katholieken over ethische vragen rond het gezin

In opdracht van de Catherina van Siena Stichting John Wijngaards Onderzoekscentrum Kerk van Morgen onderzoekt het Kaski op basis van secundaire analyse van wetenschappelijke surveys de ethische waarden van katholieken rond het gezin. Meer specifiek betreft het de houding van katholieken ten aanzien van:

  • Het gebruik van voorbehoedsmiddelen.
  • Het huwelijk en samenwonen van homoseksuelen.
  • Echtscheiding en hertrouwen, en ter communie gaan.

Vijf wetenschappelijke surveys, ieder representatief voor de Nederlandse bevolking, zijn geraadpleegd:

  • God in Nederland (GIN) uit 1966, 1979, 1996 en 2006.
  • Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland (SOCON) uit 1979, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 en 2011.
  • European Social Survey (ESS) uit 2010.
  • European Values Study (EVS) uit 2008.
  • Culturele Veranderingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (CV) uit 2008.

Projectleider is drs. Joris Kregting.

Rapport
Katholieken over ethische vragen rond het gezin (rapport nr. 633)
door drs. Joris Kregting, december 2013.
Klik hier (pdf, 632 kB) om het rapport te downloaden.

Meer informatie vindt u ook op de website van de opdrachtgever.