Populariteit paus Franciscus

In opdracht van het RKK-programma Katholiek Nederland TV onderzocht het Kaski de populariteit van de nieuwe paus Franciscus onder ruim 1.000 Nederlanders.

De komst van deze nieuwe paus is bijna niemand ontgaan. Paus Franciscus wordt als persoon zowel door katholieken als protestanten bijzonder gewaardeerd: ze vinden hem in hoge mate sympathiek, vernieuwend, verrassend, charismatisch en krachtig. Katholieken geven hem als rapportcijfer een 7,6, protestanten een 7,5. Onder niet-christelijke Nederlanders is de waardering iets lager maar nog altijd neutraal tot positief.

Gevraagd naar de impact van paus Franciscus, dan denkt bijna 90% van de katholieken dat hij aandacht zal genereren voor de armen, driekwart denkt dat hij ethische kwesties (rond seksualiteit en rond leven en dood) zal beïnvloeden. Ruim 60% van de katholieken denkt dat hij invloed zal uitoefenen op de wereldpolitiek. Protestanten kennen weer opvallend grote overeenkomsten met de katholieken. Van de niet-christelijke Nederlanders denkt nog altijd 60-70% dat de paus het zal opnemen voor de armen en ethische kwesties onder de aandacht zal brengen (bij de invloed op de wereldpolitiek is dit lager, 35%).

De nieuwe paus heeft bij bijna de helft van de katholieken een positieve invloed op zowel hun eigen geloof als op de geloofwaardigheid van hun kerk, de kerkelijke betrokkenheid en de kracht die men uit geloof haalt, blijven veelal onveranderd.

Tweederde van de katholieken denkt dat paus Franciscus de Rooms-Katholieke Kerk zal veranderen.

Katholieken zijn al met al zeer content met hun nieuwe paus. Hun eigen geloof en de geloofwaardigheid van hun kerk heeft met zijn komst een ‘boost' gekregen. Opvallend is tot slot de grotendeels positieve ontvangst van de nieuwe paus ook door niet-katholieken, vooral protestanten.

Het onderzoek is uitgevoerd door Joris Kregting.

Rapport
De populariteit van paus Franciscus (rapport nr. 631)
door drs. Joris Kregting, oktober 2013.
Klik hier (pdf, 673 kB) om het rapport te downloaden