Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016

In het Ministerieel besluit (2011) over de ‘Functionele kaders Geestelijke Verzorging bij Defensie’ is opgenomen dat Defensie periodiek onderzoek laat uitvoeren naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van militair personeel aan geestelijke verzorging. Daartoe is een Stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers van Defensie en van de Zendende Instanties. In 2013 en 2014 is in opdracht van deze Stuurgroep een onderzoek uitgevoerd naar de benodigde omvang en denominatieve verdeling van de geestelijke verzorging vanaf 2016.

Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam waarin naast het Kaski als projectleider ook de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht waren betrokken.

De volgende gegevensbronnen en onderzoeksmethoden zijn gebruikt:

  • deskresearch
  • online enquête onder militairen en geestelijk verzorgers
  • schriftelijke enquête onder algemeen medewerkers van de Diensten Geestelijke Verzorging
  • interviews met managementteam Diensten Geestelijke Verzorging (Directeur en Hoofden van Dienst)
  • interviews met de Hoofdcommandanten van de Defensie-onderdelen.

Projectleider is dr. Ton Bernts.

Rapport
Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016 (rapport nr. 637)
door dr. Ton Bernts, prof. dr. Ruard Ganzevoort, prof. dr. Carlo Leget en dr. Joanna Wojtkowiak, april 2014.
PDF (pdf, 475 kB)