De huidige en nieuwe doelgroepen van de KRO

Het Kaski heeft voor de KRO nieuwe doelgroepen in kaart gebracht.
Hiervoor is met behulp van een enquête onder de leden eerst de samenstelling van het huidige ledenbestand beschreven en ook hun houding ten opzichte van deze omroep. Op basis van deze resultaten zijn in overleg met de KRO drie doelgroepen gekozen die momenteel nog niet in grote aantallen onder de leden van de KRO zijn te vinden maar die wel een veronderstelde band hebben met de kernwaarden van de KRO (rond solidariteit en spiritualiteit). Deze nieuwe doelgroepen zijn in een enquête bevraagd naar de houding ten opzichte van de KRO (en omroepen in het algemeen) en hun potentiële betrokkenheid bij de KRO.

Het onderzoek is uitgevoerd door Joris Kregting.

De resultaten zijn opgeleverd in twee rapporten. Hert eerste rapport gaat over de huidige doelgroepen (van waaruit de nieuwe doelgroepen zijn geformuleerd). Het tweede rapport gaat over de nieuwe doelgroepen.

Rapporten:
De huidige en nieuwe doelgroepen van de KRO (rapport nr. 632)
door drs. Joris Kregting, november 2013.

De nieuwe doelgroepen van de KRO (rapport nr. 635)
door drs. Joris Kregting, april 2014.

Beide rapporten zijn niet openbaar.