Imago en studiekeuze opleidingen FFTR

Het Kaski heeft in opdracht van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar de achtergronden en motivaties van studenten om al dan niet voor één van de opleidingen van de FFTR te kiezen.

Het onderzoek dient informatie op te leveren om:

  • De opleidingen Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen  nader te positioneren en te profileren.
  • De studievoorlichting en –werving te ondersteunen en te ontwikkelen; in dit verband wil het onderzoek ook een aanzet geven om de diverse informatiestromen rondom de studenteninstroom toegankelijker te maken voor de FFTR.
  • De studieopzet eventueel op punten bij te stellen.

Het onderzoek bij de drie opleidingen Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen is nagenoeg gelijk van opzet.

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

  1. Welke studentenaantallen zijn er de afgelopen jaren geweest in de diverse opleidingen Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen in Nederland? Wat is mogelijk de oorzaak van (relatief) sterkere stijgingen of dalingen in Nijmegen? Welke rol spelen mogelijk aanpalende studierichtingen?
  2. Wat is de (ook school-/studie-)achtergrond, motivatie en keuzetraject van de huidige studenten Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen? Wat is het imago van de Nijmeegse opleiding? Welke rol speelde de voorlichting hierin? Welke keuze maken potentieel geïnteresseerden die uiteindelijk niet voor deze studies te kiezen?

Projectleider is dr. Ton Bernts.

Rapport 
Instroomonderzoek FFTR, Filosofie (a), Religiewetenschappen (b) en Theologie (c) (rapport nr. 638)
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en drs. Anneke Matthijssen (MSO), oktober 2014.
De rapporten zijn niet openbaar.