Alumni-onderzoek School of Catholic Theology

De School of Catholic Theology is de theologische faculteit van de Tilburg University en op 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg. De School of Catholic Theology is als theologische opleiding erkend door de Heilige Stoel en door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De School of Catholic Theology verzorgt onder meer de wetenschappelijke opleiding tot kerkelijke ambten (priesters, diakens en pastoraal werkenden). Daarnaast leidt ze studenten op voor maatschappelijke of wetenschappelijke functies die te maken hebben met geloof, zinvragen en existentiële vragen, onder meer ook als docent godsdienst en levensbeschouwing.

De School of Catholic Theology heeft het Kaski gevraagd een onderzoek te houden onder de alumni van de theologische faculteit. Daarbij zijn twee doelstellingen geformuleerd. In de eerste plaats wil de opleiding inzicht hebben hoe het beroepsveld aansluit bij de opleiding, en welke mogelijke verbeteringen voor de opleiding hieruit kunnen resulteren. Daarnaast wil de opleiding het netwerk van alumni versterken en nagaan wat alumni en opleiding voor elkaar kunnen betekenen, onder meer ook wat betreft het werven van studenten en van eventuele fondsen.

In het licht van de doelstellingen dient het onderzoek antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Waar werken alumni, en wat is hun loopbaan geweest?
  2. Hoe sluit de opleiding aan bij de beroepspraktijk waarin de alumni werkzaam zijn?
  3. Hoe kijken de alumni terug op de opleiding?
  4. Op welke wijze voelen de alumni zich (nog) betrokken bij de opleiding, wat kunnen alumni en opleiding voor elkaar betekenen?

Het onderzoek is uitgevoerd door Ton Bernts en Joris Kregting.

Rapport De alumni van de Tilburg School of Catholic Theology (rapport nr. 640)
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, maart 2015.
Het rapport is niet openbaar.