Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond, een inventarisatie bij parochies

Op verzoek van de Diocesane Pastorale Dienst van het bisdom Roermond heeft het Kaski onderzoek verricht naar de vraag:

Wat doen de parochies van het bisdom Roermond op het gebied van:

  • catechese voor kinderen en volwassenen;
  • andere activiteiten voor kinderen en jongeren;
  • contacten met en activiteiten op scholen;
  • evangelisatie?

Voor het onderzoek zijn de pastoors van alle 290 parochies in het bisdom Roermond per brief benaderd. Ruim de helft van de parochies (148) heeft de vragenlijst (online) ingevuld.

Projectleider is drs. Joris Kregting.

Rapport 
Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond, een inventarisatie bij parochies (rapport nr. 646)
door drs. Joris Kregting, januari 2017.
Het rapport is niet openbaar.