Het thema Vrede in katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen

In opdracht van de PAX heeft het Kaski onderzocht op welke wijze en in welke mate de klassieke achterban van PAX, namelijk de geloofsgemeenschappen van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, aandacht besteden aan het thema Vrede.

Voor het onderzoek zijn 800 katholieke MOV-groepen en parochies benaderd en ruim 800 leden van het PKN-panel (geselecteerd op het kenmerk 'betrokken bij diaconie'). Uiteindelijk zijn gegevens verzameld over ruim 200 katholieke en bijna 250 protestantse geloofsgemeenschappen.

Projectleider is drs. Joris Kregting.

Rapport 
Het thema vrede en de rol van PAX in geloofsgemeenschappen (rapport nr. 643)
door drs. Joris Kregting, augustus 2016.
Het rapport is niet openbaar.