Alumni-onderzoek PThU

De Protestante Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. De PThU verzorgt door de Protestantse Kerk in Nederland erkende ambtsopleidingen tot gemeentepredikant en tot predikant geestelijk verzorger, en daarnaast de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers. De PThU is in 2007 ontstaan uit een fusie van de hervormde, gereformeerde en lutherse ambtsopleidingen.

De PThU heeft het Kaski gevraagd een onderzoek te houden onder haar alumni. Daarbij zijn twee doelstellingen geformuleerd. In de eerste plaats wil de opleiding met het onderzoek inzicht krijgen in de kwaliteit van haar (postacademisch) onderwijs en in het bijzonder in de aansluiting van de opleiding op het beroepenveld. In de tweede plaats wil de opleiding met het onderzoek gegevens over haar alumni actualiseren om daarmee een meer adequaat alumni-beleid te kunnen voeren.

In het licht van de twee doelen zijn de volgende vragen:

  1. Hoe beoordelen de alumni hun opleiding?
  2. Waar werken alumni, en welke loopbaan hebben zij gehad?
  3. Hoe sluit de opleiding aan bij de beroepspraktijk waarin de alumni werkzaam zijn?
  4. Welke ervaring en waardering hebben alumni met het postacademisch onderwijs?
  5. Op welke wijze voelen de alumni zich (nog) betrokken bij de opleiding, wat kunnen alumni en opleiding voor elkaar betekenen?

Projectleider is drs. Joris Kregting.

Rapport 
De alumni van de Protestantse Theologische Universiteit (rapport nr. 648)
door drs. Joris Kregting, maart 2017.
Het rapport is niet openbaar.