Belangstelling vwo-ers voor de TU Kampen

De Theologische Universiteit is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Kampen. De TU Kampen verzorgt de door de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) erkende ambtsopleiding tot gemeentepredikant. Daarnaast is het mogelijk een master Theologie Algemeen te volgen.

De TU Kampen wil nader inzicht in de keuzemotieven van potentiële studenten. Het gaat hierbij om scholieren in 5 en 6 vwo, op scholen waar veel leerlingen een achtergrond van de GKV of van een andere gereformeerde richting hebben. Met dit inzicht wil de instelling de werving en voorlichting verbeteren, alsook de organisatie van de opleiding.

In het licht van deze doelstelling worden in het onderzoeksrapport de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Wat is de interesse van deze groep scholieren wat betreft themagebieden, opleiding en beroep?
  2. Welke attitude hebben deze scholieren ten aanzien van theologie?
  3. Wat is de herkomst en aard van de motivatie om theologie te overwegen of te kiezen als opleiding?
  4. Welk beeld hebben de in theologie geïnteresseerde scholieren van de TU Kampen? Waarom zouden zij al dan niet kiezen voor deze opleiding?

Projectleider is dr. Ton Bernts.

Rapport 
Belangstelling vwo-ers voor de TU Kampen (rapport nr. 652)
door dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting, juli 2018.
Het rapport is niet openbaar.