Brede onderwijskwaliteit

In een recente nota van de Onderwijsraad wordt gepleit voor brede onderwijsdoelen: niet alleen kwalificatie, maar ook persoonsvorming en socialisatie. In opdracht van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, heeft het Kaski een onderzoek verricht naar de opvattingen van ouders over brede onderwijskwaliteit. Het onderzoek is kwalitatief van aard en kan aldus bestaand kwantitatief onderzoek over onderwijsdoelen, bijvoorbeeld van het SCP, verrijken.

Projectleider is dr. Ton Bernts.

Rapport 
Ouders en brede onderwijskwaliteit (rapport nr. 655)
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en prof. dr. Chris Hermans, augustus 2018. PDF (pdf, 574 kB) of via Verus.nl