Identiteit van katholieke basisscholen

Verus is de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs en heeft tot doel om scholen en ouders te inspireren en te ondersteunen om het bijzonder onderwijs op een aansprekende en eigentijdse wijze vorm te geven. Een actueel thema in dit verband is de identiteit van de scholen. In 2012 heeft Verus een onderzoek laten uitvoeren naar identitaire types scholen in het protestants-christelijke basisonderwijs. Dit heeft geresulteerd in een typologie met 3 typen basisscholen.

Aan het Kaski is verzocht een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren onder katholieke basisscholen.

In het onderzoek worden de volgende vragen beantwoord ten aanzien van katholieke basisscholen:

  1. Wat is de samenstelling van leerlingen en staf?
  2. In welke mate stemt de school in met onderwijsdoelen, opvoedingsdoelen en doelen en activiteiten van levensbeschouwelijke vorming?
  3. Welke typologie van identiteit van katholieke basisscholen kan er worden gemaakt, en welke doelen rond onderwijs, opvoeding en levensbeschouwelijke vorming zijn kenmerkend voor de verschillende typen?
  4. Wat is de relatie met contextfactoren zoals stedelijkheid, regio en schoolomvang?

Projectleider is dr. Ton Bernts.

Rapport 
Identiteit van katholieke basisscholen, een typologie op basis van beleid en leerlingenpopulatie (rapport nr. 650)
door dr. Ton Bernts, drs. Joris Kregting en prof. dr. Chris Hermans, juni 2018.
PDF (pdf, 494 kB)