Onderzoek bijdrage geestelijke verzorging aan leefklimaat justitiële inrichtingen

De Dienst Geestelijke Verzorging heeft het Kaski de opdracht gegeven voor een explorerend onderzoek naar de bijdrage van de geestelijke verzorging (GV) aan het leefklimaat in justitiële inrichtingen. In 2019 zijn 5 inrichtingen bezocht en zijn er gesprekken gevoerd met gedetineerden, geestelijk verzorgers (gv’ers), psychologen en casemanagers, penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers) en directieleden.

De conclusies van het onderzoek zijn dat de GV bijdraagt aan autonomie en veiligheid van gedetineerden, alsmede aan hun zinvolle tijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling, en hun externe contacten. De GV vervult daarmee in meerdere opzichten een belangrijke rol binnen de inrichtingen.

Om de bijdrage van de GV verder te optimaliseren wordt de aanbeveling gedaan tot meer integratie van de GV binnen de inrichtingen, op diverse niveaus.

Projectleider is dr. Ton Bernts.

Rapport 
Rapport nr. 656 De bijdrage van de geestelijke verzorging aan het leefklimaat in justitiële inrichtingen (rapport nr. 656)
door dr. Ton Bernts, m.m.v. Dinja de Vries, juni 2019.
PDF (pdf, 729 kB)