Onderzoek gebedshuizen niet-christelijke geloofsgemeenschappen

Op 10 november 2018 zijn er tussen de verschillende overheidslagen, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties afspraken gemaakt over maatregelen ter bevordering van een duurzame toekomst voor de christelijke gebedshuizen in Nederland. Volgens de vertegenwoordigers van het overlegorgaan van de kerken met de overheid (CIO-K) zullen de komende tien jaar tussen 30-80% van de kerkgebouwen hun religieuze functie verliezen. Onduidelijk is echter hoe andere religieuze, niet-christelijke denominaties de toekomst van hun gebedshuizen zien. Voor welke opgaven omtrent hun gebedshuizen zien geloofsgemeenschappen van deze denominaties zich geplaatst en hoe kijken zij aan tegen de christelijke gebedshuizen die in toenemende mate beschikbaar komen. Niet voor niets wordt binnen de gemaakte afspraken (van 10 november) en het bijbehorende Programma Toekomst Religieus Erfgoed gepleit voor een aanpak waarin alle gebedshuizen in Nederland betrokken worden.

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoekt het Kaski:
Wat is het toekomstperspectief van de niet-christelijke geloofsgemeenschappen en hun gebedshuizen?

Voor het onderzoek vindt eerst een inventarisatie plaats van alle niet-christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland plaats (moskeeën, hindoeïstische tempels, boeddhistische sangha's, joodse synagogen, afdelingen van het Humanistisch Verbond en sikh tempels).
Vervolgens wordt een peiling (survey) gehouden over het huidig en toekomstig gebruik van gebedshuizen van deze niet-christelijke geloofsgemeenschappen.

Projectleider is dr. Joris Kregting.

Rapport 659
Het gebruik van ceremoniële gebouwen door niet-christelijke geloofsgemeenschappen
door dr. Joris Kregting, maart 2020
PDF (pdf, 632 kB)