Onderzoek Groene activiteiten in parochies

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Om ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft, zien we overal om ons heen initiatieven ontstaan die zich inzetten voor behoud of herstel van het milieu. Ook kerken en parochies nemen deel aan deze maatschappelijke trend van herbezinning op groene waarden. Op veel plekken zijn inmiddels groene activiteiten opgestart, en momenten van reflectie en gebed geven uitdrukking aan de zorg voor de aarde, zorg voor de naaste en eerlijk delen. Dit onderzoek schetst een beeld hoe het staat met de groene activiteiten in katholieke parochies.

Projectleider is dr. Elisabeth Hense.

Rapport rapport nr. 658
Groene activiteiten in parochies
door dr. Elisabeth Hense, dr. Ton Bernts en dr. Joris Kregting, december 2019
PDF (pdf, 533 kB)