Impact van de coronacrisis op de RU

Een interfacultair projectteam van RU-onderzoekers heeft de wijze onderzocht waarop medewerkers en studenten zich door de corona crisis heenslaan, en wat zij van hun universiteit verwachtten, nu en ook straks, als de crisis is overwonnen. Gedurende deze crisis zijn op enkele meetpunten en op verschillende wijzen studenten en stafleden ondervraagd zowel over zorgen maar ook positieve ervaringen, zingeving, lessen die we uit de crisis kunnen trekken, en verwachtingen richting de Radboudgeledingen en collega’s.

De algemene onderzoeksvraag van dit project luidt: wat zijn de kenmerken van de impact die de coronacrisis heeft op studenten en medewerkers en hoe hangen deze samen met ervaringen en verwachtingen ten aanzien van het optreden van de Radboud universiteit? Daarbinnen worden de volgende vijf sub-vragen onderscheiden.

1. Wat zijn de kenmerken van het welzijn van studenten en medewerkers van de Radboud universiteit gedurende de coronacrisis?

2. Hoe verloopt de communicatie onder studenten en medewerkers van de Radboud universiteit gedurende de coronacrisis?

3. Welke betekenis kennen studenten en medewerkers van de Radboud universiteit toe aan de coronacrisis?

4. Welke verbanden bestaan er tussen welzijn, communicatie en zingeving onder studenten en medewerkers?

5. Hoe hangen de gevonden kenmerken samen met beleving en verwachtingen

De opzet van het onderzoek kent een mixed method design.

1. Internet-survey met daarin telkens een aselecte steekproef, bevattende 1.500 studenten en 1.500 medewerkers, verspreid over de verschillende faculteiten. Dit survey is viermaal afgenomen.

2. Op basis van het eerste survey en gedurende de daaropvolgende fasen zijn persona’s (doelgroepen op samenhangende kenmerken geselecteerd) samengesteld met respondenten (ca. 25) met wie open (kwalitatieve) interviews gehouden worden, gericht op inhoudelijk inzicht in de waardering (beleving) en doeloriëntatie (praktijken) in de coronacrisis.

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Ton Bernts en dr. Joris Kregting. Andere leden van het interfacultair projectteam zijn:
Hans Schilderman (projectleider), Anouk Egelmeers en Michael Scherer-Rath (Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen)
Yvonne Engels (Faculteit der Medische Wetenschappen)
Giel Hutschemaekers (Faculteit der Sociale Wetenschappen)
José Sanders (Faculteit der Letteren)