Epafras

Epafras helpt al ruim 35 jaar Nederlandse gedetineerden in het buitenland en hun families in Nederland. De stichting biedt hen geestelijke verzorging en praktische hulp (bijvoorbeeld medicijnen en bij terugkeer). Ongeveer 90 geestelijk verzorgers hebben in zo’n 60 landen contact met een kleine 1.000 gedetineerden en hun families. Deze contacten verlopen vooral via bezoeken en (zeker in coronatijd) brieven. Epafras werkt nauw samen met en ontvangt subsidie van de ministeries van Buitenlandse Zaken (waaronder ambassades en consulaten) en van Justitie en Veiligheid. De stichting ontvangt daarnaast voor haar werk steun van donateurs, kerken en fondsen.

De centrale onderzoeksvraag betreft:

Welke impact heeft de hulp die Epafras verleent?

Het antwoord op deze vraag dient inzicht te geven waarom het werk van Epafras belangrijk is en daarnaast wat er verbeterd kan worden. Dit betekent dat de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor het weergeven van de legitimiteit van het werk van Epafras naar de ‘buitenwereld’ (waaronder de ministeries) en daarnaast voor een interne kwaliteitsslag.

Er zijn vier doelgroepen aan wie de onderzoeksvraag wordt voorgelegd:

  • De contactpersonen bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid, inclusief casemanagers en personeel op ambassades en consulaten.
  • De gedetineerden in het buitenland, alsook de ex-gedetineerden die recent (maximaal twee jaar geleden) in het buitenland in detentie zaten.
  • De familie van deze gedetineerden.
  • De geestelijk verzorgers.

Projectleider is Jorien Copier.

Impactonderzoek Epafras (rapport nr. 666) door Jorien Copier MA en dr. Joris Kregting, juli 2022
niet openbaar