Opdrachtgevers

In de afgelopen jaren heeft het Kaski onderzoek verricht voor:

  • Kerkgenootschappen en religieuze organisaties zoals de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, het Apostolisch Genootschap, Evangelische gemeenten, bisdom Antwerpen, de KNR en diverse orden en congregaties (zoals de Orde der Kartuizers).
  • Overheid, zoals de ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de WRR.
  • Media zoals EO, KRO, NCRV, Trouw, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Tertio (België).
  • Onderwijsorganisaties zoals Verus, Protestantse Theologische Universiteit, School of Catholic Theology en de Theologische Universiteit Kampen
  • Goede doelen zoals Christelijk Charitatief Peil, Edukans, Helpende Handen, ICCO,  Kerk in Actie, Leger des Heils, Nederlands Bijbelgenootschap, Red een Kind en Vastenaktie.
  • Musea zoals het Catharijneconvent en Orientalis.