Caritas en maatschappelijk werk

Archieven van instellingen

Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoek
Voorheen het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening, het Katholiek Landelijke Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Activeringswerk KLVMA.
1942-2007, 11,25 m.

Algemene Emigratie Centrale
1952-1988, 0,62 m.
nb: Dit archief maakt samen met het archief van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting één fonds uit.

Bilance, bundeling van de ontwikkelingsorganisaties Vastenaktie en Cebemo
1996-1999, 0,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bilance, projectdossiers
Betreft ook het archief van de Centrale voor Bemiddeling bij Medefinanciering van Ontwikkelingsprogramma's (Cebemo); zie ook het archief van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland
z.j., 40,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein
1942-1950, 0,12 m.

Bisschoppelijke Vastenactie
Zie: Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland
z.j., ... m.

Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania)
Ziekenhuis te Tanzania

Caritas Angola betreft stukken van pater Krien Houdijk (CSSp)
1970-2000, 0,875 m.

CEBEMO, secretariaat
1979-1994, 1,375 m.

Centraal Adviesbureau Priesters en Religieuzen (CAPER)
z.j., 4,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Centraal Missie Commissariaat: Projectdossiers
z.j., 52,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Centrale Katholieke Militaire Tehuizen
(1907) 1947-1992, 21,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Centrum Ontmoeting der Volkeren, ontwikkelingsorganisatie
1996-2019, 0,625 m.

Cordaid
1912, 1917, 1932-2012, 16 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Cordaid - projectdossiers, Ontwikkelingsorganisatie Cordaid richt zich op het verlenen van noodhulp, bestrijden van armoede, maatschappij opbouw en het beïnvloeden van het beleid,"
z.j., 150,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Cura Migratorum, stichting ter bevordering van het welzijnswerk vanuit de katholieke kerk voor de in Nederland verblijvende allochtonen
1963-1992, 4 m.
Zie: Stichting Cura Migratorum

Diocesaan Maatschappelijk Centrum, bisdom 's-Hertogenbosch
1946-1975, 6,25 m.

Eén voor Afrika, Stiching
1984-1987, 0,37 m.
Zie: Stichting Eén voor Afrika
[toestemming aanvragen via archivaris]

Kansfonds
z.j., 42,125 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Kardinaal De Jong Stichting in de Bisdommen Utrecht en Groningen, organisatie voor instanties werkzaam op het gebied van het bijzondere gezins- en jeugdwerk
1954-1969, 4,5 m.

Kardinaal van Rossum Instituut
1951-1986, 13,25 m.

Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar , Stichting
Zie: Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar
1960-1981, 1,12 m.
NB: Met gedeponeerde archieven van de Stichting Katholieke Gezinszorg en Gezinshulp in de Gemeente Alkmaar, de Stichting Noord-Kennemerland en Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk, Alkmaar.

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties
1966-1991, 1,75 m.

Katholiek Documentatie Centrum
1966-2006, 46.37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholiek Maatschappelijk Centrum voor het IJmondgebied
1953-1994, 13 m.

Katholiek Militair Vormingscentrum
NB: Later Stichting tot Steun aan het R.K. Vormingswerk voor Militairen geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel
1955-1988, 1,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Gelderland
(1972) 1977-1994, 8,25 m]
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Centrale Emigratie Stichting
1953-1994, 8,12 m.
NB: Dit archief maakt samen met het archief van de Algemene Emigratie Centrale één fonds uit.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Gezinszorg in Noord-Holland, Stichting
Zie: Stichting Katholieke Gezinszorg in Noord-Holland
1938-1978, 5,62 m.

Katholieke Kinderuitzending, Stichting, afdeling Dordrecht
Zie: Stichting Katholieke Kinderuitzending, afdeling Dordrecht
1925-1978, 0,37 m.

Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg
1957-1973, 2,62 m.

Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd
1927-1976, 0,37 m.
NB: Voorheen Stichting Sint Franciscus Liefdewerk geheten.

Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem 1921-1974, 5 m.

Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen
(1933) 1957-1999, 37,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Vereniging voor Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns
1946-1969, 0,37 m.

Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen, Stichting, Rotterdam
1975-1986, 1,5 m.

Katholieke Welzijns Stichting in Zuid-Holland
1947-1975, 9,62 m.
NB: Voorheen Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum in het Bisdom Rotterdam geheten.

Kontakt Katholieken Educatief Werk
1969-1991, 6,25 m.

Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum
1946-1977, 28,25 m.

Marga Klompé Stichting
z.j., ...m.

Mensen in Nood - projectdossiers
z.j., 27,375 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Mensen in Nood, Stichting
Zie: Stichting Mensen in Nood
1914-2002, 63,62 m.
NB: Voorheen Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité geheten.

Mgr. J. Bluyssen-Missiefonds Het fonds richtte zich vooral op de vorming en opleiding van leken, priesters en religieuzen op het Zuidelijk Halfrond.
1975-2012, ... m.

Nationaal Katholiek Thuisfront, Stichting
Zie: Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
1946-1992, 6,87 m.
NB: Voorheen Katholiek Thuisfront geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Nationale Katholieke Gezinszorg, Stichting
Zie: Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg
ca. 1949-1969, 13,5 m.

Provinciaal Sociaal-Charitatief Centrum in Gelderland
1953-1973, 9,62 m.

Rooms-Katholieke Matigheidsbeweging Sobriëtas
(1890) 1895-1995, 25 m.

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft
1919-1967, 0,25 m.
NB: Voorheen Roomsch-Katholieke Vereniging ter Bescherming van Meisjes Sint Ursula, afdeling Delft geheten.

Solidair Friesland
1947-1990, 15,25 m.

Solidaridad Interkerkelijke Actie voor Latijns Amerika
1970-2000, 7,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland
z.j., ... m.

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform, dienstverlenende instelling van plaatselijke en landelijke groepen en organisaties van arbeiders en uitkeringsgerechtigden, opgezet door de orden van franciscanen, capucijnen en conventuelen
1988-1994, 0,62 m.

Stichting Cura Migratorum, stichting ter bevordering van het welzijnswerk vanuit de katholieke kerk voor de in Nederland verblijvende allochtonen
1963-1992, 4 m.

Stichting Eén voor Afrika
1984-1987, 0,37 m
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar
1960-1981, 1,12 m.
NB: Met gedeponeerde archieven van de Stichting Katholieke Gezinszorg en Gezinshulp in de Gemeente Alkmaar, de Stichting Noord-Kennemerland en Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk, Alkmaar.

Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad
1966-1976, 0,25 m.

Stichting Katholieke Gezinszorg in Noord-Holland
1938-1978, 5,62 m.

Stichting Katholieke Kinderuitzending, afdeling Dordrecht
1925-1978, 0,37 m.

Stichting Mensen in Nood
1914-2002, 63,62 m.
NB: Voorheen Roomsch-Katholiek Huisvestingscomité geheten.

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
1946-1992, 6,87 m.
NB: Voorheen Katholiek Thuisfront geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg
1944-1972, 22 m.

Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland
(1939) 1948-1993, 9,37 m.

Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam
1938-1967, 2 m.

Stichting Wereldhulp
1964-1992, 1,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Unie Katholieke Bond van Ouderen
(1958-2006), 12,125 m.

Vereniging Landelijk Woonwagenwerk
(1914) 1945-1987, 41 m.
NB: Voorheen Rooms-Katholieke Vereniging van Woonwagenliefdewerken in Nederland geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vincentiusvereniging Nederland, vereniging tot het opsporen en lenigen van maatschappelijke noden
(1817) 1846-1998, 53,75 m
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vormingswerk Jonge Volwassenen
1948-1991, 42,37 m
NB: Zie ook het archief van de Nationale Stichting Mater Amabilisscholen.

Vormingswerk Jonge Volwassenen, regio Arnhem
1952-1983, 3,5 m.

Wereldhulp, stichting tot verlening van hulp aan onontwikkelde of minder ontwikkelde gebieden in de wereld, Stichting
1964-1992, 1,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]