Caritas en maatschappelijk werk

Archieven van personen

Groenendijk, P.C. (1914-1982), directeur van het Rooms-Katholiek Vormingscentrum Waalheuvel; staflid van het Studiecentrum voor Militair Leiderschap; hoofdaalmoezenier van de Koninklijke Luchtmacht; bestuurslid van de Nationale Raad Welzijn Militairen
1935-1938, 1945-1983, 5 m.

Groothuizen, M.A.J. (1907-1992), lid van De Graal; oprichtster van het opleidingsinstituut voor verpleegkundigen te Voorburg; actief in het ontwikkelingswerk voor de vrouw in de derde wereld
1907-1990, 0,37 m.

Omtzigt, J.C.J. (1939-...), lid van het bestuur van de Katholieke Sociale Academie te Enschede en van de Hogeschool Oost Nederland; bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in het aartsbisdom Utrecht
1953-2000, 11,5 m.