Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland

Archiefnummer: 851
Archiefnaam: KCVN
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1951-1962

Plaatsingslijst (pdf, 46 kB)

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening, Nationaal Congres in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Achter het spreekgestoelte: Mevr. dr. Anna de Waal (O.K. & W.). Achter de bestuurstafel: A. Cornelissen en H. Kerckhoffs. z.j.

Ten geleide
Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland (1951-1962)
Na de Tweede Wereldoorlog hadden de katholieke leeszalen, die alleen in de grote steden bestonden,  een verouderd boekenbestand. Gestimuleerd door de bisschoppen werd in 1951 de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland, ook wel Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening geheten, opgericht . Doelstelling was de lectuurvoorziening voor de bevolking te bevorderen overeenkomstig de katholieke beginselen. De KCVL was een overkoepelend orgaan voor de provinciale KCVL's die na de oprichting tot stand kwamen. [Zie het KDC-archief van de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland.]

In 1962 fuseerde de KCVL-Nederland met de Bond van Rooms-Katholieke Leeszalen en Boekerijen in Nederland tot het Katholiek Bibliotheekcentrum. Dit  ging omstreeks 1968 op in de Vereniging Katholiek Bibliotheek en Lectuurcentrum.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Lectuurvoorziening’ vindt u het bedoelde materiaal.