Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers

Archiefnummer: 109
Archiefnaam: KNDP
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1928-1944) 1945-1970 (1972)

Het archief bevat stukken betreffende vergaderingen, leden- en financiële administratie; correspondentie met leden, circulaires; stukken betreffende het advertentiebeleid, steunverlening aan ideële acties, boekrecensering, filmkeuring en nieuwsvoorziening; gedeponeerde stukken van de "oude KNDP".

Plaatsingslijst (pdf, 227 kB) vernieuwd februari 2017

M.W.L. Bogaartz, geestelijk raadsman Kath. Ned. Dagbladpers, z.j.

Ten geleide
Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers (1945-1970)
De Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers werd opgericht in 1945 ter behartiging van de principieel-katholieke belangen van katholieke dagbladen. De KNDP was in zekere zin een voortzetting van de "oude KNDP", een vereniging van katholieke dagbladdirecteuren, die had bestaan van 1916 tot 1941. De KNDP hield zich voornamelijk bezig met het advertentiebeleid en bemiddeling bij geschillen. Naarmate hieraan minder behoefte was verloor de KNDP zijn functie. In 1969 werd de vereniging opgeheven.

Zie: Inventaris van het archief van de Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers met gedeponeerde stukken afkomstig van de "oude" KNDP (1928-1944) 1945-1970'  / door J.A.M. van Well, (KDC/Nijmegen 1979) Leeszaal KDC. Hieruit: Inventaris KNDP (pdf, 110 kB)

Literatuur van en over de Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers  kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘KNDP’ vindt u het bedoelde materiaal.