Sint Bernulphus-Gilde

Archiefnummer: 423
Archiefnaam: BG
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1923-1951

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)

Souvenier de la réunion des Trois Gildes. vlnr. G.W. van Heukelum, Stuart Knill en J.B. Bethune (1821-1894). Zie: J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw, p. 96

Ten geleide
Sint Bernulphus-Gilde (1869-…)
Het Sint Bernulphus-Gilde werd in 1869 opgericht te Utrecht door G.W. van Heukelum, toen kapelaan onder mgr. Schaepman, in navolging van soortgelijke organisaties in België en Duitsland. Het doel van het Gilde was bevordering van de bloei en het wekken van belangstelling voor zowel de oude als de eigentijdse kerkelijke kunst en verspreiding van kennis daarover. De groep waar men zich op richtte was aanvankelijk vooral de katholieke geestelijkheid. Achtergrond was de herleefde belangstelling voor de middeleeuwse kunst en de grote behoefte aan nieuwe kerkgebouwen en de invulling daarvan na het herstel der bischoppelijke hiërarchie, maar de organisatie was eenzijdig neo-gothisch gericht. Het orgaan van het Gilde was in deze periode Het Gildeboek 1873-1881. Hoeveel waardering de neo-gothiek ook kreeg, er waren ook kritische stemmen die twijfelden aan de blijvende frisheid van deze stijl. Na een bezielde start volgde een periode van inzinking. De exclusieve gerichtheid had geleid tot isolering. Reeds Cuypers had enige afstand bewaard en gepleit voor meer kennis en smaak.
Vanaf 1911 was er een herleving, gekenmerkt door het open zetten van de deuren voor andere kunststijlen. Het groeiend zelfbewustzijn van kunstenaars was een van de oorzaken hiervan. Het Gildeboek ging opnieuw verschijnen.
Na de Tweede Wereldoorlog verlegde de belangstelling zich van de oude naar de moderne kunst. Vanaf 1958 heette het orgaan van het Gilde Kunst en religie: tijdschrift voor religieuze kunst.

Literatuur van en over het Sint Bernulphus-Gilde kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Sint Bernulphusgilde zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Heukelum, G.W. van’ vindt u het bedoelde materiaal.