Boymans, P.J.

Archiefnummer: 1325
Archiefnaam: BOYP
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1930-1984

N.B. Het materiaal betreffende zijn werk voor de Limburgse sportbonden bevindt zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg.
Het KDC-archief van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie bevat onder de nrs. 3549-3550 stukken over het Mgr. P.J. Boymansfonds.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar

Mgr. P.J. Boymans (1914-1984)


Ten geleide

P.J. Boymans (1914-1984)
Peter Joseph Boymans werd geboren in Eygelshoven 4 mei 1914. Hij werd in 1939 tot priester gewijd en was kapelaan in de parochie van de HH. Petrus en Paulus te Oud-Vroenhoven en in de St. Servaas in Maastricht en rector van de Medische Missiezusters in Imstenrade. In 1946 werd hij aangesteld tot sportadviseur in het bisdom Roermond en in 1955 werd hij vrijgesteld voor deze functie. Hij was adviseur van allerlei organisaties die georganiseerde sportbeoefening in katholiek verband tot doel hadden, binnen de provincie Limburg maar ook daarbuiten. Hieronder diverse regionale katholieke sportbonden en ook de Katholieke Nationale Sportbond welke organisatie hij vertegenwoordigde bij  internationale sportorganisaties als de Fédération Internationale Catholique d’Éducation Physique et Sportive (FICEP). In 1947 nam hij het initiatief voor een voetbaljeugdleiderscursus en bracht dit idee ook bij de KNVB ter sprake. Hij benadrukte het belang van sport voor de jeugd en van de vrijwilligers. Zijn uitgangspunt was en bleef: “Het gaat niet om prestaties, om spieren kweken, het gaat om de mens in de sport.” Het is mgr. Boymans geweest, die in 1954 de toen afgescheiden organisatie betaald voetbal (de Nederlandse Beroepsvoetbalbond) terugbracht in de KNVB. Hiermee kwam een einde aan een verbeten strijd. Naast al zijn activiteiten voor de sport was hij voorzitter van de landelijke vereniging Caritas Banneux Nederland.
Boymans overleed plotseling op 15 juni 1984.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over P.J. Boymans kunt u vinden in RUQuest: Bisschoppelijke brief over de sport : reacties en commentaren van de massamedia / P.J. Boymans e.a., ca.1967; Monseigneur P.J. Boymans (1914-1984). De priester in de sport / J.J.M.H. Hoorens, 2002

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over P.J. Boymans zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Boymans, P.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.