Cuypers, A.A.M.

Archiefnummer: 535
Archiefnaam: CUYA
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering:1902-1986

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat ook stukken van zijn broer, Hubert Cuypers jr. (1898-1970) en van E. Michel. Zie ook het KDC-archief van W.L. Lutkie.

Plaatsingslijst (pdf, 145 kB)


Ten geleide
A.A.M. Cuypers (1899-1996)
August Alphonsus Maria Cuypers werd geboren in 1899 te Amsterdam. Hij was leraar Nederlands en geschiedenis aan het Portugees-Israelitisch seminarie Ets Haim in Amsterdam en aan het Sint Franciscuscollege in Rotterdam en redacteur van de tijdschriften Aristo en De Linie. Ook was hij mede-directeur van uitgeverij De Christophore, die o.m. werken uitgaf van Ernest Michel, van wie brieven, gedichten en artikelen in het archief van A.A.M. Cuypers aanwezig zijn.

Cuypers publiceerde o.m. Critiek der Dietsche beweging, 1934 (samen met zijn broer Hubert Cuypers jr.), Voorspel en verloop van de slag aan de Marne, 1935 en Katholieke Lerarenvereniging Sint-Bonaventura, 1918-1968 : de jaren 1958-1968, 1968. [Zie ook het KDC-archief van de Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura.] Cuypers overleed in 1996 te Leiderdorp.

Bron: KDC-knipselcollectie

Literatuur van en over Aug. Cuypers kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.A.M Cuypers zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.