Cultuur en recreatie

Verzamelingen van personen

Asselbergs, P.A.A.M. priester van het bisdom Breda, pastoor te Dongen
1944-1988, 6 m.
NB: De verzameling betreft foto- en diamateriaal aangaande zijn (kunsthistorische) reizen in Zuid-Europa en aangaande de familie Asselbergs.

Biegel, Anne (1905-), journaliste bij De Tijd
1941-1968, 1,25 m.
NB: De verzameling handelt met name over religieuze zaken.

Bilderdijk, W.,
1782-1867, 0,5 m.
NB: De verzameling betreft enkele gedichten en overzichten van gepubliceerde werken

Fens, C.W.A. (1929-2008), neerlandicus, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Kath. Universiteit, essayist.
1955-2011, 1,875 m.

Gevers,J., archivaris te 's-Gravenhage
z.j., 0,25 m.
NB: De verzameling betreft handschriften.

Juten, G.C.A. (1875-1944), amateur-kerkhistoricus te Bergen op Zoom
1920-1941, 1,62 m.
NB: De verzameling betreft archiefstukken vanaf ca. 1250, die door Juten zijn bijeengebracht en van aantekeningen voorzien.

Levelt, H.J.M., gemeentearchivaris van Bergen op Zoom
1914-1951, 1,25 m.
NB: De verzameling betreft zowel religieuze als profane onderwerpen.

Marez, G. des (1870-1931), archivaris te Brussel
1860-1931, 1,62 m.
NB: De verzameling betreft, naast correspondentie, krantenknipsels en handschriften, handelend over de geschiedenis van België en de architectuur van Brussel; de verzameling bevat ook stukken van A. de Ceuleneer en M. de Ceuleneer

Munnichs, Andries (1912-1985), gymnasiumleraar te Sittard en 's-Hertogenbosch
1900-2003, 4,87 m.
NB. De verzameling bevat documenten van onder andere Sophie van Leer en Martinus van Wijnhoven

Reuvekamp, J.L.A. (1903-1983), kapelaan te Driel en Apeldoorn; pastoor te Utrecht
1752-1899, 0,12 m.
NB: De verzameling betreft 18de- en 19de-eeuwse handschriften.

Schmitz, Ben (1932-   ), redacteur bij De Maasbode, voorzitter van de KRO
1991, 0.625 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Schoengen, M. , rijksarchivaris van Overijssel
1909-1969, 10,5 m.
NB: De verzameling bevat enkele originele archiefstukken uit de 13de tot en met 19de eeuw, alsmede copieën en transcripties.

Stuyt, Jan (1868-1934), architect van kerken, scholen, stadhuizen, woonwijken. Werkte samen met Jos Cuypers.
1868-1955, 1,125 m.
NB: De verzameling bevat onder andere schetsboekjes en ontwerptekeningen van zijn hand.