Katholieke Werkende Jongeren, district Nijmegen

Archiefnummer: 11
Archiefnaam: KWNN
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1956-1975

NB: Dit archief is overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen

Ten geleide
Katholieke Werkende Jongeren, district Nijmegen (1956-1975)
Voor een algemene inleiding over Katholieke Arbeidersjeugd, Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en Katholieke Werkende Jongeren zie het algemene Ten geleide bij één van deze drie archieven.

Literatuur van en over de KWJ Nijmegen kunt u vinden in RUQuest en in Picarta.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Werkende Jongeren zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Werkende Jongeren, Nijmegen’ vindt u het bedoelde materiaal.