Jansen, A.M.

Archiefnummer: 110
Archiefnaam: JANS
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: (1933) 1936-1955

Het archief bevat
Correspondentie; stukken betreffende de Katholieke Actie in het aartsbisdom Utrecht, te weten: doelstelling en opzet, organisatie, verloofden-, huwelijks- en gezinswerk, beroepskerstening, relaties met andere organisaties en instellingen, agenda's, notulen en verslagen; stukken betreffende de Landelijke Katholieke Actie, de tijdschriften Actio Catholica en Omhoog, de Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg in het Aartsbisdom Utrecht, de Nationale Katholieke Gezinszorg en het Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg en in de Katholieke Actie. Zie ook het KDC-archief van het Landelijk Centrum van de Katholieke Actie.

Plaatsingslijst (pdf, 53 kB)

A.M. Jansen (1901-1974)

Ten geleide
A.M.Jansen (1901-1974) 
Jansen volgde de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht en werd in 1925 priester gewijd. In 1936 werd hij directeur van de in dat jaar opgerichte Katholieke Actie in het aartsbisdom. Sinds 1945 maakte hij tevens deel uit van de leiding van de Landelijke Katholieke Actie. Beide functies legde hij in 1954 neer. Jansen was daarnaast hoofdredacteur van het blad Actio Catholica, redacteur van het weekblad Omhoog, geestelijk adviseur van de Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg in het Aartsbisdom Utrecht en de Stichting Nederlandse Katholieke Gezinszorg, lid van de Aartsdiocesane Adviescommissie voor Sociaal-Caritatief Werk en bestuurslid van het Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg en in de Katholieke Actie.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.M.Jansen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Jansen, A.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.