Kerkelijk en godsdienstig leven

Archieven van instellingen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aartsbisdom Jakarta
1807-1975, 0,5 m.
NB: Voorheen Apostolische Prefectuur Batavia en Vikariat Apostolik Jakarta geheten; met gedeponeerde archiefstukken; op micro-fiches aanwezig; het originele archief (ca. 37,5 m) berust in het Aartsbisdom Jakarta.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Aartsbroederschap van de H. Familie
1838-1968, 7,37 m.
NB: Het archief bevat ook stukken van de retraitehuizen te Amersfoort en Noordwijkerhout.

Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, 's-Hertogenbosch 1856-1949, 0,12 m.

Aartsvereniging van de Eeuwigdurende Aanbidding 1859-1971, 1,5 m.

Academische Leken Missie Actie (ALMA)
1947-1982, 3,25 m.

Acht Mei Beweging, Stichting
Zie: Stichting Acht Mei Beweging
1980-2005, 14,625 m.
[toestemming vragen via archivaris]

Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken
(1926-2004), 23 m.
[toestemming vragen via archivaris]

Aktiegroep Septuagint
Politieke stuurgroep, voorheen actiegroep voor erkenning van de gehuwde priester
1968-1974, 1,87 m.
M.E. Bitter en W.A.A. Mes, 'Inventaris van het archief van de Aktiegroep Septuagint, 1968-1974', in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 2 (Nijmegen 1978), p. 233-259.

Aktiegroep Wereldkerk, Stichting
Zie: Stichting Aktiegroep Wereldkerk
1968-1971, 0,37 m.

Algemeen Comité van de Algemene Missie Actie Tentoonstelling
1955-1964, 0,12 m.

Apologetische Vereniging Petrus Canisius
1904-1948, 0,25 m.
NB: Zie ook het archief van de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene.

Apostolaat van de Rozenkrans
1898-1970, 0,62 m.

Apostolaat van het Gebed
1946-1988, 2,12 m.

Ariëns-comité, comité ter bevordering van de zaligverklaring van de priester A.M.A.J. Ariëns
1928-1982, 0,75 m.


Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland*
1973-1987, 2,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bedrijfsapostolaat, aartsbisdom Utrecht, Stichting
Zie: Stichting Bedrijfsapostolaat, aartsbisdom Utrecht
(1959) 1970-1998, 4,25 m.

Bedrijfsapostolaat, afdeling Nijmegen, Stichting
Zie: Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Nijmegen
1950-1980, 0,75 m.

Bedrijfsapostolaat, afdeling Rotterdam-Zuid, Stichting
Zie: Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Rotterdam-Zuid
1967-1983, 0,12 m.

Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg, Stichting
Zie: Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg
1953-1975, 1,37 m.

Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda, Stichting *
Zie: Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda
1955-1974, 8,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bedrijfsapostolaat, bisdom
's-Hertogenbosch , Stichting
Zie: Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom 's-Hertogenbosch
1957-1974, 0,87 m.

Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam, Stichting
Zie: Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam
1952-1969, 5 m.

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam
1938-1985, 0,25 m.

Beweging jonge kerk Roermond
1981-2008, 0,5 m.

Bijeenkomst Religieuze Oversten Maastricht , Vereniging
Zie: Vereniging Bijeenkomst Religieuze Oversten Maastricht
1967-1978, 0,12 m.

Bisschoppelijke Adviescommissie voor Latijns-Amerika *
1964-1989, 4 m
[toestemming aanvragen via archivaris]

Blijde Boodschap Utrecht, Stichting,
Zie: Stichting Blijde Boodschap Utrecht
1967-1980, 0,5 m.

Bossche Diocesane Commissie voor Huwelijksvoorlichting
1918-1976, 0,75 m.
NB: Met gedeponeerde archiefstukken van J.B. Deelen, secretaris, en A. Marks, voorzitter.

Bossche Liturgische Vereniging
1939-1944, 0,12 m.

Bureau Jeugdzielzorg in het Aartsbisdom Utrecht
1932-1988, 7,87 m.

Calama-Groep
1963-2006, 3,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente
1963-1971, 1 m.

Canisiusbond, bond van religieuzen-verplegenden *
1925-1967, 2,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Centraal Adviesbureau Priesters En Religieuzen
(1958) 1967-1991, 2,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Centraal Comité Afrika Studenten, comité tot bevordering van de studie van Afrikanen in Nederland, Stichting
1959-1984, 0,87 m.
Zie Stichting Centraal Comité Afrika Studenten

Centraal Missie Commissariaat (CMC) *
1957-1985, 48,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Centrum Kontakt der Kontinenten, centrum voor vormingswerk voor missionarissen
1959-1989, 3,5 m.

Centrum voor Acolythen-actie
1946-1971, 0,25 m.

Collectie Bisdommen
1859-1986, 2,5 m.

Commissie Goede Diensten
1968-1970, 0,25
[toestemming aanvragen via archivaris]

Commissie Justitia et Pax, 1970-1999, 12,87 m.

Concilium, internationaal tijdschrift voor theologie
1964-2001, 1 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Confrontatie. Tijdschrift voor RK geloofsverkondiging, geloofsverdediging en geloofsbeleving
1964-1993, 3,62 m

Congregatie van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en de H. Aloysius van Gonzaga, Amsterdam
(1777) 1862-1971, 7,12 m.


Dekenaat Apeldoorn
ca. 1935-1985, 3,25 m.

Dekenaat Delft
(1777, 1819) 1848-1974, 3,37 m.

Derde Orde Apostolaat, lekeninstituut van tertiarissen, die zich wijden aan werken van godsdienstige en charitatieve aard
1907-1976, 13,5 m.

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) *
1948-2003, 53,625 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen (DISB)*
1985-2001, 0,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Diocesaan Pastoraal Centrum, aartsbisdom Utrecht *
1950-1988, 8,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Diocesaan Pastoraal Centrum, bisdom Breda
1967-1975, 1,12 m.

Diocesane Commissie Sint Willibrord, commissie ingesteld door het bisdom Groningen ten dienste van het oecumenisch diaspora-apostolaat
1962-1970, 0,25 m.

Diocesane Pastorale Raad Roermond
1965-1976, 0,62 m

Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland
z.j.-2011, o.m. Cd-rom
[toestemming aanvragen via archivaris]

Francisca Romana Liefdewerk, Amsterdam , Sint
Zie: Sint Francisca Romana Liefdewerk, Amsterdam
1935-1951, 0,25 m.

Franciscaanse Lekenorde, afdeling Venlo
1912-1985, 1,12 m.


Gezinsapostolaat van de Paters der H.H. Harten Cor Domini, Bavel*
1964-1967, 3 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Goede Geest Gemeenschap, stichting ter bevordering van de christelijke groet bij de Nederlandse strijdkrachten, Stichting
1955-1966, 0,37 m.

Graal, De
Zie: Vrouwenbeweging De Graal Nederland *
(1904) 1919-1993, 12,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]
en: Internationale Graal
1911-1998, 15,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]


Heine, J.D.F. (Jan) (1872-1974), priester, oprichter Tilapia International Foundation
NB achternaam volgens paspoort: Heijne
1925-2000, 3,37 m.

Het Missiewerk, tijdschrift voor missiekennis en missieactie
1941-1971, 0,37 m.

Hoger Katechetisch Instituut
(1922) 1954-1990 (1999), 56,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Humo, Stichting samenwerkingsverband van de broedercongregaties van Huijbergen, Utrecht, Maastricht en Oudenbosch *
1968-1990, 1,5 m.
Zie: Stichting Humo
[toestemming aanvragen via archivaris]


Instituut Milieu-apostolaat in het Bisdom Breda *
1963-1969, 0,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Instituut van de Missiepers
(1943) 1955-1968, 0,37 m.

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms-Katholieke Kerken
1944-1966, 1,37 m.

Interdiocesane Kostersbond Sint Willibrord
1936-2011, 4 m.

Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland *
1949-1996, 4,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Internationale Graal
1911-1998, 15,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Justitia et Pax, Commissie *
z.j. , 12,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholiek Kerkelijk Bureau Rotterdam, Stichting
Zie: Stichting Katholiek Kerkelijk Bureau Rotterdam
1945-1972, 5,37 m.

Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI) *
1946-1974, 93 m
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Bijbelstichting
1946-1995, 29,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom
1945-1990, 0,87 m.
NB: Zie ook het archief van A.C. Ramselaar.

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS) *
1965-1993, 27,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken
1954-1981, 0,75 m.

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord,
Ontstaan uit een fusie van de Sting Willibrord Vereniging (SWV ) en de Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (AOK)
[toestemming aanvragen via archivaris]

Kerk Hardop
Zie: Stichting Kerk Hardop, (1991) 1994-2001, 1,37 m.

Klein-seminarie Leeuwenhors, Noordwijkerhout 1946-1973, 2,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Kommissie Memoires (KMM), commissie ingesteld door het Centraal Missie Commissariaat tot vastlegging op geluidsband van ervaringen van missiewerkers *
1975-1988, 8,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Kommissie Theologische Oriëntering Missionarissen
1960-1970, 0,25 m.

Kruispunt, tijdschrift van de Vereniging Kruispunt
1964-2000, 0,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Landelijk Centrum van de Katholieke Actie, organisatie van het lekenapostolaat
1947-1971, 39 m.

Landelijk Pastoraal Overleg III
1976-1981, 0,37 m

Limburgse Bedevaart naar Lourdes, Stichting
1921-1973, 1,25 m.
NB: Het archief bevat ook stukken van de Brancardiersvereniging der Limburgse Bedevaart naar Lourdes (LBL) en van A. Boelaars, voorzitter van deze vereniging en secretaris van de LBL.

Mannencongregatie, Rotterdam, godsdienstige vereniging tot vorming van christelijke mannen
1803-1977, 1 m.

Maranatha kerk
1965-1985, 0,5 m.

Maria Annunciatie, evangelisch instituut voor vrouwelijke leken *
1924-1992, 4,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Mariënburgvereniging *
1982-1996, 5,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Memisa Medicus Mundi
Zie: Stichting Memisa Medicus Mundi
[toestemming aanvragen via archivaris]
en: Stichting Memisa Medicus Mundi - projectdossiers
[toestemming aanvragen via archivaris]

Mgr. Bekkerscentrum, centrum voor voortgezette pastorale vorming
(1961) 1968-1987, 4,5 m.

Missienaaikring, afdeling Vught
1921-1970, 0,5 m.

Missiepers, Instituut van de
(1943) 1955-1968, 0,37 m.

Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken (PMW) *
1917-1996, 30,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Nationale Raad voor Katechese
1969-1988, 2,75 m.

Nationale Raad voor Liturgie
1910-1979, 6,87 m.

Nederlandsche Katholieke Stemmen, maandschrift voor de katholieke geestelijkheid in Nederland *
1898-1984, 2,25 m
NB: Het archief betreft de redactie.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Nederlandse Katholiekendagen, Vereniging
Zie: Vereniging Nederlandse Katholiekendagen
1918-1952, 1,12 m.

Nederlandse Missieraad, Stichting (NMR)
Zie: Stichting Nederlandse Missieraad
1966-1995, 11,87 m

Nijmeegse Priesterstudentenclub Sint Jan Evangelist
1927-1963, 0,12 m.

Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping
1916-1995, 10 m.

Parochie Allerheiligst Hart van Jezus, Rotterdam
1831-1971, 1,25 m.

Parochie H. Martelaren van Gorkum, 's-Gravenhage
1915-1971, 0,62 m.

Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam
1780-1978, 1,87 m.

Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie *
1963-1972, 16 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie *
(1958) 1963-1972 (1977) 14,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Pastoraal team Alexanderstad-Capelle, z.j.,
[toestemming aanvragen via archivaris]

Pauselijk Missiewerk der Kinderen (PMK), Stichting *,
Zie: Stichting Pauselijk Missiewerk der Kinderen *
(1873) 1941-1988, 11,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Politiek Avondgebed, Amersfoort, stuurgroep tot overdenking van de relatie tussen geloven en samenleven
1974-1986, 0,25 m.

Pro Mundi Vita - Internationaal informatie- en documentatiecentrum
1964-1987, 5,625 m.
N.B.: Niet verbonden met Vormingscentrum Pro Mundi Vita (PMV) Nijmegen

Processie-broederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart van Jezus
1857-1968, 1,25 m.

Raptim, reisorganisatie voor missionarissen *
1947-1994, 8,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Regionale Dominicaanse Familiegroep Albertus
1984-2001, 0,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

RK Universiteitscomité van de Parochie Sint Jan te 's-Hertogenbosch
1923-1969, 0,12 m.

Rooms-Katholiek Informatiecentrum Open Deur, Nijmegen, inlichtingenbureau in verband met gemengde huwelijken
1963-1975, 0,62 m.

Roomsch-Katholiek Gilde van de Klare Waarheid, lekenapostolaat voor straatprediking en katholieke geloofsverdediging te Amsterdam
1920-1948, 0,12 m.

Rooms Katholiek Universiteitscomité van de Parochie Sint Jan te 's-Hertogenbosch
1923-1969, 0,12 m.

Rooms-Katholieke Aktie Nederland

Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen, werkgroep Binnenland, Stichting
1982-1991, 0,25 m.

Samenwerkingsverband Religieuzen, werkgroep ingesteld tot ondersteuning van het begeleidingswerk in congregaties *
1969-1988, 2,12 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Seculier Instituut Unitas *
1938-1998, 7 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Seculiere Fraterniteiten van Charles de Foucauld in Nederland, groepering van christenen gericht op het leiden van een leven in overeenstemming met het evangelie *
1958-1992, 1,12 m.

Septuagint, Aktiegroep
Zie: Aktiegroep Septuagint

Sint Melania-Werk, vereniging ter bevordering van het sociaal apostolaat onder de Javaanse vrouw
1921-1999, 5,375 m.
T.T.A.B.M. van der Aalst, 'Inventaris van het archief van het Sint Melania-Werk, 1921-1969', in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 1 (Nijmegen 1973), p. 66-85.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene
1946-2003, 21,125 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Societas Liturgica *
(1931) 1967-1983, 5,5 m.
NB: Het archief bevat ook stukken van de redactie van Studia Liturgica.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Spierings, Pauline (1938- ), priesterassistente, oprichtster van de Nederlandse afdeling van de Fédération Internationale des Aides au Prêtre
z.j., 2 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stenoniusstichting, Centrum voor Pastoraal in Europa
1953-1981, 7,87 m.

Stichting Acht Mei Beweging
1980-2005, 14,625 m.
[toestemming vragen via archivaris]

Stichting Aktiegroep Wereldkerk
1968-1971, 0,37 m.

Stichting Bedrijfsapostolaat, aartsbisdom Utrecht
(1959) 1970-1998, 4,25 m.

Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Nijmegen
1950-1980, 0,75 m.

Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Rotterdam-Zuid
1967-1983, 0,12 m.

Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg
1953-1975, 1,37 m.

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda
1955-1974, 8,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom 's-Hertogenbosch
1957-1974, 0,87 m.

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam
1952-1969, 5 m.

Stichting Blijde Boodschap Utrecht
1967-1980, 0,5 m.

Stichting Centraal Comité Afrika Studenten
1959-1984, 0,87 m.

Stichting De Open Deur, Amsterdam, inlichtingenbureau voor niet-katholieken
1936-1968, 3,25 m.

Stichting Dionysius de Kartuizer, stichting tot hervestiging van de kartuizerorde in Nederland
1946-1978 (1985), 1,25 m.
NB: Zie ook het archief van A. Timmers.

Stichting Humo, samenwerkingsverband van de broedercongregaties van Huijbergen, Utrecht, Maastricht en Oudenbosch *
1968-1990, 1,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Goede Geest Gemeenschap, stichting ter bevordering vaneen christelijke geest bij de Nederlandse strijdkrachten
1955-1966, 0,37 m.

Stichting Katholiek Kerkelijk Bureau Rotterdam
1945-1972, 5,37 m.

Stichting Kerk Hardop
(1991) 1994-2001, 1,37 m.

Stichting Kerken en Multiculturele Samenleving
1985-2001, 0,75 m.

Stichting Landelijk Kontakt Toerustingswerk onder Katholieken*
1978-1995, 3,37 m.

Stichting Memisa Medicus Mundi *
(1921) 1928-1998, 20,12 m.
Bevat het archief van de Stichting Medische Missie Actie (Memisa) - inclusief rechtsvoorganger het Nederlandsch Medisch Missie Comité - en de archieven van de Stichting Medicus Mundi Nederland en de Stichting Memisa Medicus Mundi; zie ook de projectdossiers van de Stichting Memisa Medicus Mundi.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Memisa Medicus Mundi - projectdossiers
(1967) 1969-1996, 17,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie
(1926) 1935-1995, 6 m.

Stichting Nederlandse Missieraad
1966-2008, 23,875 m

Stichting Open Kerk
1962-2000, 2,75 m.

Stichting Pauselijk Missiewerk der Kinderen *
(1873) 1941-1988, 11,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Pro Hungaria Christiana
[1992-2002], 0,37 m.

Stichting Samenwerking Bureau Sekretariaat SNVR/SBCN/SMB
1980-1996, 0,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Samenwerking Monialen Belangen
1956-1995. Overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.

Stichting Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen
1943-1995. Overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.

Stichting Samenwerkingsverband Broeder-Congregaties Nederland
1961-1995, 5,37 m. Overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.

Stichting Thuisfront Nederlandse Priesters in Frankrijk (NEPRIF)
1961-2010, 4,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting VNB en haar rechtsvoorgangers vanaf 1883, Vereniging tot samenstelling van de Nederlandse Bedevaarten
1883-2014/2017, 19,5 m.

Stichting Vrouw en Geloof in Limburg
1983-2005, 2,875 m.

Studentenparochie van de H. Geest, Nijmegen *
(1946) 1953-1999, 6,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Theologisch Instituut, Eindhoven, opleiding gevormd door participatie van paters Assumptionisten, Augustijnen, Lazaristen, Norbertijnen en Spiritijnen,
1959-1999, 1,5 m.

Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties
1983-1995, 3,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging Franciscaanse Beweging , Vereniging van religieuzen en leken die geïnspireerd worden door Franciscus en Clara van Assisi,
1875-1999, 1, 25 m.

Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria
1932-1996, 3,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité 's-Hertogenbosch
1933-1988, 0,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging Nederlandse Katholiekendagen
1918-1952, 1,12 m.

Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht
1916-1968. 9,12 m. Overgedragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te Sint Agatha (Cuijk)

Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen, algemeen bestuur
1970-1997, 2,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen, katholieke sector
1965-1999, 1,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging van Pastoraal Werkenden, aartsbisdom Utrecht
1979-1999, 2,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging van Pastoraal Werkenden, bisdom 's-Hertogenbosch
1979-2000, 1,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging van Pastoraal Werkenden, bisdom Roermond
z.j., 7 m.

Vereniging van Pastoraal Werkenden in het diocees Haarlem
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging van Pastoraal Werkenden Nederland
1969-2003, 11,875 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vormingscentrum Pro Mundi Vita, Nijmegen
1960-1970, 0,37 m.

Vrouw en Geloof in Limburg, Stichting
1983-2005, 2,75 m.

Vrouwenbeweging De Graal Nederland *
(1904) 1919-1993, 12,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Werkgroep Religieuzen Oost-Gelderland
1967-1989, 0,62 m.

Werkgroep Samenwerking Man en Vrouw in de Kerk
1964-1978, 1,78 m.

Werkgroep Vraag en Aanbod
1976-1996, 0,87 m.

Werkgroep Vraag en Aanbod, regio Zuid/Limburg
1980-2001, 0,12 m.

Willibrordvereniging Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene, Sint
Zie: Sint Willibrordvereniging Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene
1946-2003, 21,125 m. NB: Voorheen Apologetische Vereniging Petrus Canisius geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Ziekenapostolaat *
1924-1990, 1,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]