Centrum Kontakt der Kontinenten

Archiefnummer: 663
Archiefnaam: CKDK
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1959-1989

Plaatsingslijst (pdf, 118 kB) vernieuwd oktober 2019

Harrie Jenniskens met zijn medecursisten op het Centrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg, 1972

Ten geleide
Centrum Kontakt der Kontinenten (1959-1989)
Vanaf 1926 werden in het missiehuis Sint Jan voor Priesters van het Goddelijk Woord (SVD, Societas Verbi Divini) in Soesterberg paters voor de missie opgeleid. Steeds meer werd kennis over ontwikkelingswerk overgedragen. In 1961 ontstond hieruit Kontakt der Kontinenten dat heroriënteringscursussen gaf voor missionarissen tijdens hun verlof in Nederland. Ook werd het een vormingscentrum met internationaal perspectief voor jongeren.

In 1968 werd het Centrum losgemaakt van de religieuze orde. Er stonden toen nog 9000 Nederlandse missionarissen van meer dan 100 religieuze ordes in ‘het veld' en 80 instanties hielden zich bezig met ontwikkelingswerk. Directeur werd P.G.N. Peppelenbosch en hij bracht de noodzakelijke coördinatie tot stand. Van toen af werd het Centrum het centrale punt waar missionarissen van alle ordes cursussen volgden, maar ook studenten ontwikkelingswerk en geïnteresseerden terecht konden. Er waren ongeveer 3000 cursisten per jaar. Solidariteit tussen de volkeren en bevorderen van mondiaal bewustzijn waren de uitgangspunten. Het organiseren van mondiaal cursuswerk was het middel. De werkers in het buitenland moesten de juiste kennis opdoen en aan het thuisfront moest de bereidheid worden gekweekt zich voor ontwikkelingswerk in te zetten. Zo konden beide elkaar bevruchten. In 1974 was het merendeel van de cursisten nog missionaris, d.w.z. pater, broeder of zuster. Maar hun aantal nam snel af. Hierdoor moesten ook nieuwe structuren gevonden worden om ontwikkelingshelpers in kerkelijk verband in te kunnen zetten.

Het Centrum Kontakt der Kontinenten werd gefinancierd door de ordes, vooral door de SVD, en de Pauselijke Missie en kreeg vanaf 1971 subsidie van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. De financiën bleven steeds een probleem, ook doordat de Katholieke Federatie van Vormingscentra niet wilde bijdragen.

Bij het 25-jarig bestaan in 1986 waren er in totaal 60.000 cursisten en 125.000 conferentiegangers geweest. De samenstelling was verschoven van missionarissen en jongeren naar kaderfunctionarissen, voornamelijk leken, en artsen en vrijwilligers die werden uitgezonden. De grootste aanwas kwam uit de vrouwenbeweging. Op de Jubileumconferentie ‘Gemeenten en ontwikkelingssamenwerking' waarschuwde prins Claus voor fondsenwerving en bestedingsdwang zonder voldoende kennis van de behoeften ter plaatse, een oorzaak van mislukkende projecten. Juist gemeenten kunnen door het inroepen van deskundigheid en door een directe band kleinschalige projecten in goede banen leiden.

Bron: KDC-knipselcollectie

Literatuur van en over het Centrum Kontakt der Kontinenten kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Kontakt der Kontinenten zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kontakt der Kontinenten’ vindt u het bedoelde materiaal.