Diocesane Pastorale Raad Roermond

Archiefnummer: 1154
Archiefnaam: DPRR
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1965-1976

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)


Ten geleide
Diocesane Pastorale  Raad Roermond (1965-1976)
Onder invloed van de geest van het Tweede Vaticaans Concilie namen de Nederlandse bisschoppen het initiatief het ‘volk Gods' meer verantwoordelijkheid te geven voor de weg die de Kerk moest gaan. Het middel hiervoor was het oprichten van Diocesane Pastorale Raden waarin bisschoppen, priesters, religieuzen en leken vertegenwoordigd waren. In het bisdom Roermond was de samenstelling vijftig priesters en religieuzen en vijftig leken, waarvan telkens veertig gekozen en tien bij coöptatie door de leden in overleg met de bisschop. De leken werden gekozen per dekenaat. Het enthousiasme was groot, er waren niet minder dan 768 kandidaten.
In dezelfde tijd speelde de ‘kwestie Miedema', een conflict tussen pastoor Ed Miedema en bisschop P. Moors over de machtsverhoudingen in de Kerk. (Zie het KDC-archief van E. Miedema.) Miedema was juist als pastoor ontslagen maar werd gekozen in de Pastorale Raad. Onder de priesters kreeg professor H. Sanders van het grootseminarie de meeste stemmen. [Zie het KDC-archief van H.J.A. Sanders; ook J.H. Scholten was lid van de Pastorale Raad.] De Raad startte in 1967, vergaderde over ontwikkelingshulp en sprak zich uit tegen de vestiging van een wapenfabriek, maar het hete hangijzer van het priestercelibaat en de gehuwde priester bleef muurvast zitten ondanks een aanbeveling van de Raad om priesterschap en celibaat te ontkoppelen. De tegenstellingen onder de leden waren groot, de standpunten van progressieven en conservatieven lagen ver uiteen en een gedeelte haakte na twee jaar al af. Een discussiestuk van de nieuwe bisschop J. Gijsen werd echter in 1972 met 68 tegen 7 stemmen verworpen. Een van de tegenstemmers was deken J. Joosten uit Echt. De Pastorale Raad bleef bestaan maar het conflict met de bisschop ook en het standpunt van Gijsen tegenover de Hogeschool voor Theologie en Pastoraal (HTP) te Heerlen, die door Rome was veroordeeld, maakte de verhoudingen niet beter. Gijsen wilde de HTP niet op de agenda van de Pastorale Raad hebben, terwijl velen vonden dat die grof onrecht werd gedaan. Toen in 1974 nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden, schortte mgr. Gijsen de verkiezing op. Er kwam geen nieuwe Raad. Zeven jaar later, in 1981, stelde Gijsen een nieuwe Pastorale Raad in, die alleen door de bisschop goedgekeurde onderwerpen kon bespreken en hij nam zelf zitting in de keuzecommissie.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Diocesane Pastorale  Raad Roermond kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Diocesane Pastorale  Raad Roermond’ vindt u het bedoelde materiaal.