Franciscaanse Lekenorde, afdeling Venlo

Archiefnummer: 751
Archiefnaam: FRLV
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1912-1985

Plaatsingslijst (pdf, 49 kB)

Zie ook het archief van het Derde Orde Apostolaat

"St. Franciscusfeesten te Venlo. St. Franciscusoratorium van Edgar Tinel" z.j.

Ten geleide
Franciscaanse Lekenorde, afdeling Venlo (1912-1985)
Over de afdeling Venlo is buiten dit archief weinig informatie, hieronder iets over de Franciscaanse Derde Orde in het algemeen.
In 1221 richtte Franciscus van Assisië de Derde Orde op, voor leken die geen kloosterling wilden zijn, maar wel een leven van eenvoud, matigheid, rechtvaardigheid en godsdienstzin wilden leiden.
Nieuwe bloei kwam er aan het eind van de 19e eeuw na de aansporing van paus Leo XIII in de encycliek Rerum Novarum om katholieke verenigingen op te richten. In 1921 was er een Internationaal congres te Rome ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van de Franciscaanse lekenorde. Paus Benedictus XV waarschuwde tegen de tweedracht die ook na de oorlog heerste (d.w.z. tegen socialisme en communisme). Oorzaak was het niet erkennen van de verscheidenheid der klassen en het niet bewaren van de gegeven orde in de wereld. Tegenover deze dwalingen staat de geest van Franciscus van eendracht, liefde en vrede.

Bij de gewestelijke Derde-Ordedag te Tilburg in 1917 heerste een geest van verzet tegen de moderne wereld, vooral het aspect van de zedelijkheid werd benadrukt. Wufte en onzedelijke vrouwenkleding, gevaarlijke films, slechte pers e.d. werden veroordeeld. Bij het eeuwfeest in 1921 waren er in Nederland 30.000 ‘tertiarissen’. Er waren mannen- en vrouwenafdelingen. In de praktijk betekende het lidmaatschap van de lekenorde vorming in het katholieke geloof, godsdienstbeoefening en praktische hulpverlening, vooral in nooddruftige gezinnen. Een school om de liefde te beoefenen.
Bron: KDC-knipselcollectie

Literatuur van en over de Franciscaanse Lekenorde of Derde Orde Venlo kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Derde Orde van de Franciscanen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Derde Orde Franciscanen Venlo’ of 'St. Franciscus Venlo' vindt u het bedoelde materiaal.