Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord

Archiefnummer: 1255
Archiefnaam: KVOA
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 2001-

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord (2001-…)
De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord ontstond in 2001 uit een fusie van de Sint Willibrord Vereniging (SWV) en de Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (AOK). Het Secretariaat is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

Website Kath. Ver. voor Oecumene; voor de onstaansgeschiedenis hierin /Vereniging/Geschiedenis van de Vereniging.

Literatuur van en over de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord kunt u vinden in RUQuest.